Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unterwegs

Skapad 2019-10-11 09:40 i Ornäs skola Borlänge
Kapitel 1 Bienvenue Per Kapitel 2 Vol à destination de Lyon
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta kapitel arbetar du med ord och uttryck som handlar om resande och att beställa hotellrum. Du lär dig också att böja starka verb i perfekt.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 Se nedan

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer du att kunna: 

 • hitta information
 • reservera rum på hotell
 • köpa tågbiljett
 • läsa en tidtabell
 • skriva och berätta vad du gör under en dag
 • förstå och tillämpa den grammatik vi arbetar med:
  • verb i presens
  • verb i perfekt

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar att du kan genom att vara muntligt aktiv och svara på frågor.

Under detta arbetsområde kommer jag framför allt att bedöma:

din förmåga att kommunicera i tal - i rollspelet när ni skall köpa/sälja biljetter 

din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk - hörförståelseövningar

din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter -  tidtabell, berättande text, e-post, informationstexter mm.

din förmåga att förstå och tillämpa grammatiska regler - verb i presens, verb i perfekt

din förmåga att formulera dig i skrift - i mejlet du skriver till ett hotell för att reservera ett rum

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med läroboken Alles Deutsch 8, kapitel 2 Unterwegs s. 16-27 i textboken och kapitel 2 s. 24-47 i övningsboken. Vi läser och lyssnar på texter. Vi jobbar med ord, uttryck och hela meningar. I övningsboken finns olika uppgifter där ni tränar in uttryck och grammatiska moment. Vi tränar också hörförståelse genom att göra olika hörövningar. Vi övar den skriftliga förmågan i olika skrivövningar.
Ni jobbar ibland enskilt och ibland i par.

Utvärdering

Ni utvärderar er arbetsinsats genom att skriva ner era reflektioner efter avslutat arbetsområde.
Jag kommer att fylla i matrisen och eventuellt skriva en kommentar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
Förstå tal
,
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt
.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: