Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-10-11 09:53 i Tärnsjö förskola Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Var är vi?

Språket ligger som en av våra förbättringsåtgärder för läsåret 2019/2020

Utifrån kartläggningen av gruppen så ser vi ett allmänt stort behov av förbättring av språket i barngruppen. Vi har fler barn som har ett annat modersmål, vi har även fler barn som varken använder sig av talat språk, ljud eller tecken. 

 .

Vart ska vi?

Valda läroplansmål:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk Lpfö 18
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla .... antal, ordning, tal... samt att resonera matematiskt om detta,

 

 

Varför ska vi arbeta med valda läroplansmål? För att barnen ska kunna kommunicera för samspel, inflytande

Förväntade resultat - hur ser det ut när vi är framme? Vi vill se att barnen förstår instruktioner, kan göra sig förstådda och kan uttrycka sina önskemål. 

Hur gör vi?

Vi kommer använda oss av bild och teckenstöd som förstärker språket. 

Sånger, sagor, ramsor

Babblarna Språkgympa används i samling och planerade aktiviteter i små grupper. 

 

Vi delar barngruppen i två mindre grupper tis-tors förmiddag, där erbjuds barnen olika språk-aktiviteter utifrån gruppens  behov.  Vi jobbar även med lätt ramsräkning. 

Vi har samling tillsammans båda grupperna där vi fokuserar på att se varandra och sjunga sånger och ramsor. 

 

 

 

Uppgifter

 • V. 43

 • v.44

 • v.45

 • v.46

 • v.47

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: