👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna det du ser!

Skapad 2019-10-11 09:54 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Bild
I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att se. Det gör vi för att du ska utveckla din förmåga att teckna porträtt.

Innehåll

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att öva på att teckna olika ansiktsdelar i blyerts. Därefter går vi igenom hur man bygger upp ett halvporträtt utifrån ett halvt foto. Vi går också igenom hur man skriver en utförlig utvärdering genom att se goda exempel.

 
Vad ska du lära dig?
 • Du ska lära dig hur man steg för steg bygger upp ett ansikte.
 • Du ska få lära dig hur man skapar former genom skuggteknik.
 • Du ska få lära dig hur du kan teckna det du ser.
 • Du ska få lära dig hur man skriver en utförlig utvärdering.
 
Hur ska du visa det?
 • Genom att göra olika övningar under lektionstid
 • Genom att göra ett halvporträtt i blyerts
 • Genom att skriva en utvärdering där du visar att du kan använda bildbegrepp.

Uppgifter

 • Halvporträtt grupp 3

 • halvporträtt + utvärdering, grupp 1

 • Halvporträtt

 • Halvporträtt

 • Halvporträtt + utvärdering

 • Halvporträtt i blyertsteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Teckna det du ser!

Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Framställa bilder
 • Bl
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa olika typer av bilder välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Tekniker, verktyg och material
 • Bl
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ
 • Bl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
 • Bl
 • Bl
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdöme om arbetet
 • Bl
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva
 • Bl
 • Bl
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.