👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - skönlitteratur och sakprosa HT-19

Skapad 2019-10-11 10:17 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta moment ligger läsning av boken När hundarna kommer inklusive läsförståelsefrågor och våra diskussioner i klassrummet..

Matriser

Sv
Analysera skönlitteratur

Lässtrategier

E
C
A
Lässtrategier kunskapaskrav
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Sammanfattning av boken

E
C
A
Sammanfattning av boken
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sammanfattning av boken
Kan översiktligt sammanfatta boken – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken. Kan sammanfatta boken på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer som förändras/relationer. Tolkar det som händer i boken och kan se stora drag i boken. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken som en helhet. Kan sammanfatta boken på ett välutvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

E
C
A
Tolka budskap kunskapskrav
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Tolka budskap
Kan se enklare synliga budskap som finns i texten. . Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken och kopplingen är tydlig och träffande.