👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-10-11 10:23 i Ljusne förskola Söderhamn
Matematisk utveckling
Förskola
Matematisk utveckling genom sagor och undersökning.

Innehåll

Nuläge

Det finns ett visat intresse hos barnen för siffror och former. 

Mål

Barnen ska få en ökad matematisk förståelse för färg, form, mängd, storlek, rumsuppfattning, siffror och antal.

Syfte

Ge barnen möjlighet till att lära sig matematik på ett lustfyllt och lekfullt sätt, genom sagor och lek.

Genomförande

Vi utgår från fem matematiksagor om ”Rutan och Randan”, och böckerna heter ”sortera, mängd, mätning, mönster och läge”.

Från varje bok skapas och utvecklas olika matematiska aktiviteter.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar genom foto och video, samt genom gemensamma och egna reflektioner

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion efter varje aktivitet, samt gemensamma analyser utifrån dokumentationen och reflektionerna.