Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning på Knyttet.

Skapad 2019-10-11 10:44 i Västra Söderås förskola Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Knyttet gillar språk och att läsa sagor.

Innehåll

Nuläge

I vår utbildning och undervisning övas språket dagligen. Barnen visar stort intresse och vi upplever att det vill lära. 

Mål

Vi vill stärka barnens språkliga förmågor och bidra till språkutveckling.

Syfte 

Syftet är att barnen ska få verktyg till att uttrycka sig verbalt, få utmaningar i sin språkliga utveckling efter sitt eget behov och utvecklingsnivå. 

Genomförande 

 • Sjunga varierade sånger och ramsor under samlingar samt i den dagliga verksamheten. 
 • Läsa böcker och sagor för att stimulera och utveckla språket.
 • Samtal övas i liten grupp, där övningar som att lyssna på varandra och berättande tränas. Vad som sägs och att svara på tilltal är också en bra språklig träning.  
 • Arbeta med tecken som stöd för att förstärka det som vi pratar om. 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: