Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering magnetism

Skapad 2019-10-11 13:43 i Berga förskola Kristianstad
Förskola
Barnen utforskar och lär sig om magneter och magnetism.

Innehåll

Bakgrund: 

Barnen har visat intresse för att använda vårt material med magnetbygget för att bygga ihop olika konstruktioner. 

Vi vill utmana barnen vidare i deras utforskande kring det naturvetenskapliga fenomenet magnetism.

På vetenskaplig grund:

Barnen upptäcker sin omvärld med alla sinnen, lärande sker hela tiden och om  det finns i barnens omgivning upptäcks och utforskas det. Leken är central i lärandet därför handlar det om att "leka in" naturvetenskapen. Det finns mycket spännande och lärorikt material att tillgå med utgångspunkt från barnens vardag och verklighet. Det är av betydelse att pedagogerna vågar pröva olika material och upptäcka tillsammans med barnen. ( Persson Gode, 2006).

 Barnens egna idéer och funderingar kan leda till enkla naturvetenskapliga undersökningar. Att experimentera och inspirera med enkel vardagsnära utrustning väcker intresset till exempelvis fysikaliska fenomen och hjälper till att vidarehålla intresset. Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär ett samspel mellan teori och experiment- att pröva tanken ( hypotesen) med praktiska försök. ( Undvall, L, Karlsson, A, 2001).

 I leken med magneter utövar också barnen praktisk matematik. Hur många spik kan fastna? Skiljer sig magneterna åt? Vilka är starkare/svagare? Det matematiska språket kan utvecklas och förfinas genom ett medvetet val av material som barnen har tillgång till. (Anthony Furness, förskolan 2003).

Detta vill vi utveckla:

Barnens kännedom och undersökande hur magneter och magnetism fungerar.

- Vi vill att barnen ska få en förståelse för att en magnet har två poler, som antingen attraherar eller repellerar varandra beroende på vilka poler som möts.

- Vi vill att barnen ska få en förståelse för att en magnet kan attrahera andra föremål som innehåller järn, nickel, kobolt och stål. 

Begrepp som vi kommer att använda oss av som vi vill att barnen ska känna till är

- Magnetism

* Magnetisk - icke magnetisk

* Attrahera - dras till varandra ( fastnar )

* Repellera - stöter ifrån varandra ( fastnar ej )

* Poler, Nordpol och sydpol

Vi utgår ifrån följande förklaringsmodell: 

  • En magnet är ett föremål av framförallt järn som består av två poler, en nordpol( röd) och en sydpol (vit). Två lika poler repellerar ( stöter ifrån) varandra. Två olika poler attraherar (dras till) varandra (en syd- och en nord-ända) Föremål som en magnet attraherar är magnetisk och innehåller magnetiska metaller. ( järn, stål, nickel eller kobolt).

 

 

Såhär ska vi göra :

Vi utgår ifrån variationsteorin. 

Barnen intervjuas för att vi vill ta reda på deras förkunskaper 

Barnen ska få testa och pröva med magneter, ställa hypoteser och prova olika sätt. 

De ska få prova vilka saker som är magnetiska eller inte. 

Vi erbjuder olika material och magneter där barnen kan utforska magnetism, det kan vara skruvar, muttrar, träklossar, knappar osv. 

Vi är medforskare som samtalar och reflekterar tillsammans med barnen i deras undersökande, där igenom kan vi öka deras kunskaper kring magneter och magnetism.

Vi ska använda oss av digitala verktyg som t.ex. slow motion filmning och blue-bot. 

Använda oss av sk. produktiva frågor: Vad fastnar på magneten? Hur många har fastnat? 

Vi gör olika experiment, t.ex. Är skruvar magnetiska i vatten? Bilbana med magneter, fiskespel. Hur starka är magneterna? t.ex. i material eller tyg. Magnetjakt

Vi målar med magneter.

Magnetisk dragkraft: Vilka material fastnar på magneten? Pröva med alla möjliga saker. 

 

 Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Dokumentation i vårt skåp i hallen. 

Barnens lärloggar på Unikum.

Reflektioner i reflektionsprotokoll efter varje aktivitet. 

Barn och pedagoger fotograferar eller filmar med lärplattan eller kamera som vi sedan använder i verksamheten. Barnens reflektioner och saker de skapar, bygger, målar osv. 

Jämföra barnintervjuer i början med intervjuer i slutet. 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

 

Analys:

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: