👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2019-10-11 14:06 i Sandbackaskolan Kungälv
Övergripande mål för årskurs 3 i ämnet idrott och hälsa kopplat till ämnesmatrisen.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Att röra sig är viktigt för den övriga inlärningen.På idrotten kommer du få pröva på olika sporter, lekar och samarbetsövningar. Du kommer själv få vara med och bestämma och leda uppvärmningen tillsammans med en kamrat.

Innehåll

Syftet med idrott och hälsa

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att du ska utveckla allsidiga rörelsemönster och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv både inomhus och utomhus. Du ska också utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra. Vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela ditt liv är också saker som du ska lära dig. Dessutom ska du lära dig att vistas utomhus i naturen under olika årstider samt veta hur man agerar i olika nödsituationer.

 Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (inomhus, utomhus, på egen hand och tillsammans med andra)
 • Förstå vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa
 • Skapa kunskap om hur eleven kan få goda levnadsvanor

Centralt innehåll enligt Lgr11

Under vårterminen kommer vi att arbeta med de grovmotoriska grundformerna och deras sammansatta former med hjälp av olika lekar, redskapsövningar, redskapsbanor osv. Vi kommer även att dansa enkla danser och röra oss till musik på andra sätt. Vi ska även lära känna de olika redskapen som finns i idrottssalen (bollar, klubbor, plintar, ringar, mattor osv)

Framåt våren pratar vi om allemansrätten och har idrott utomhus i olika miljöer.

Genomgående under hela terminen så pratar vi om hur kroppen fungerar, vilka kroppsdelar/muskler vi arbetar med, hur det känns att vara fysiskt aktiv och vad man ska tänka på när man är fysiskt aktiv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, åk 3 Lgr 11 - Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musik och Rörelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan röra mig fritt och härma enkla rörelser till musik
Du kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna, tex. springa , hoppa klättra , rulla , krypa i ex: redskapsbana och lekar.
Du kan utmana mina motoriska färdigheter (jag vågar prova nya saker)
Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärslar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh  1-3
Du deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma med hjälpmedel
Du kan simma på djupt vatten utan hjälpmedel
Du kan simma i bröst- och ryggläge. Jag kan flyta.
Friluftsliv
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö och har kännedom och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Du känner till principerna för allemansrätten
Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Orientering
 • Idh  1-3
Du kan hantera och rita enkla kartor t.ex. skattkartor,klassrums-kartor och skolgårdskartor
Du har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken
Du förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Hälsa
 • Idh  1-3
Du har kännedom om olika rörelseaktiviteter.
Du kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig)
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (Tex. jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler).
Idrott och lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser till viss del av aktiviteten. Jag kan ta ansvar för mig själv vid olika lekar och spel
Du deltar i rörelseaktiviteter och kan anpassa mina rörelser relativt väl till aktiviteten. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag kan anspassa mina rörelser väl till aktiviteten.