👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2019-10-12 09:49 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Ämnets syfte är att du ska få förutsättningar att utveckla dina kunskaper om hur... 

 • bilder skapas och kan tolkas.
 • man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 
 • du kan utveckla din förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. 
 • man kan diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och hur man utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. 
 • visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ser ut.
 • du kan utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa.
 • du kan uppmuntras att ta egna initiativ och lära dig att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar och eget arbete.
 • fotografering.
 • Stop Motionprojekt som sedan redigeras i datorprogrammet IMovie.
 • annat filmskapande kopplat till andra ämnen.
 • teckna och måla. 
 • 3-dimensionellt skapande.
 • Konsthistoria.
 • bilddagbok.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • tar ansvar för ditt arbete på lektionerna.
 • kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser där ditt bildspråk och uttrycksform gör så att budskapet framgår.
 • i ditt arbete kan använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • kombinerar olika bildelement.  
 • utvecklar idéer och bearbetar dessa.
 • bidrar och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
 • kan ge omdömen om din arbetsprocess och kvaliteten i ditt bildarbete.
 • kan resonera kring uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och hur du gör kopplingar till dina egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Uppgifter

 • Bildkonstens grunder

 • Stop Motion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl