Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar teknikprojekt år 7C Ht19

Skapad 2019-10-12 12:54 i Torpskolan Lerum
Ett teknik-projekt
Grundskola 7 Teknik
Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmre varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra

Innehåll

Arbetsgång

 • Föreläsning om brokonstruktioner, hållfasthet
 • Information om olika brotyper och konstruktion samt olika byggmaterial
 • Göra en skiss av bron som skall byggas
 • Skriva ett arbete om en brokonstruktion och jämföra den med andra brotyper (för-och nackdelar)
 • Bygga en modell av en brokonstruktion
 • Dokumentera brobygget 
 • Utvärdera sitt arbete

Fakta om konstruktioner och hållfasthet finns i teknikboken samt i ämnesmappen i teknik på Drive.

 

Fakta om konstruktioner finns i teknikboken samt häfte om broar, bildpresentationer

 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6993

 

Film om 7 brotyper

 

https://youtu.be/vdlwKzTq72I

 

Hållfastighet:

 

https://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

 

 Presentationer:

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Jm-ais12FROuFODNh96DsEyipuedki

 PLANERING

v.50 Föreläsningar, gruppindelning samt planering och skiss/ritning av bron gruppen ska bygga. 

 Bygga bron utifrån skiss/ritning 

v.51 Tid till att göra klart och presentera muntligt (fredag)

v.3  Allmänt om Teknik och framtid.

v.4 bygga bron utifrån skiss 

v.5  Tid till att göra klart och presentera och testa med hållfasthet

 v.6 Skall skicka  Utvärdering .  Diskussion och betyg. 

Uppgifter

 • Utvärdering bro område

 • Spaghetti bro

 • Broar -så byggs de

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Broar

E
C
A
Identifiera och lösa problem
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva tekniska lösningar 1
Den här förmågan handlar om att beskriva tekniska lösningar och deras funktion.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Beskriva tekniska lösningar 2
Förmågan handlar också om hur olika materials egenskaper kan utnyttjas i olika typer av konstruktioner.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dokumentation
Den här förmågan handlar om att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: