👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, fabler och myter

Skapad 2019-10-13 12:30 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vi ska under ett antal veckor studera sagor, myter och fabler för att bekanta oss med dessa områden. Genom att läsa sagor, skriva egna och ge respons på andras sagor får eleverna förståelse för sagans intrig. Vid fortsatt arbete med texterna, utifrån skrivregler och grammatik, utvecklas elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar av typiska kännetecken för en saga/fabel och myt.

 • Genomföra samtliga uppgifter där vi övar person-och miljöbeskrivningar, dialoger och synonymer

 • Eleverna läser flera sagor t.ex. en saga från"Tusen och en natt" och "Bockarna Bruse".

 • Reflektioner och diskussioner

 • Lyssna/se på myter, läsa/lyssna på fabler och sagor

 • Eleven skriver egen saga på iPad i Book Creator

 • Ge kompisrespons och rätta sin egna text efter respons

 

Bedömning - vad och hur

 • Läsa/lyssna på fabler, myter och sagor och kunna återberätta.

 • Eleven skriver sin egen saga utifrån sagans typiska kännetecken. Ska skriva dialog, person- och miljöbeskrivningar, ett varierat språk och använda bilder som sampelar med det skrivna. Slutligen ska en kompisrespons göras och texten förbättras efter den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9