👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desperados åk 6

Skapad 2019-10-13 14:03 i Vårbyskolan Huddinge
Pedagogisk planering för ämnet engelska där TV-serien Desperados används för att arbeta med muntlig och skriftlig produktion och lyssna till talad engelska.
Grundskola 6 Engelska
TV-serien "Desperados" handlar om ett gäng rullstolsburna ungdomar i London som spelar basket tillsammans. Vi kommer följa dessa ungdomar under tio avsnitt och lära känna alla karaktärer. Vi kommer diskutera det som händer och göra olika uppgifter som är knutet till varje avsnitt. Uppgifterna kan se olika ut beroende på vilken förmåga som ska tränas.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Eleverna ska få lyssna till talad engelska och samtala kring det de hört och sett för att sedan övergå till olika muntliga och skriftliga uppgifter kring det varje avsnitt avhandlat för att eleverna ska få ett större flyt och ett större ordförråd. 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer att titta på serien Desperados som handlar om rullstolsbundna basketbollspelare i England. Vi kommer titta på serien då och då och efter avsnitten så pratar vi först igenom vad som har hänt på engelska och sen får varje enskild elev svara på frågor kring avsnittet. Dessa uppgifter görs både enskilt och i grupp.

DETTA SKA BEDÖMAS...

 • Hur eleven uttrycker sig i tal
 • Hur eleven uttrycker sig i skrift
 • Hur eleven tolkar och förstår tal och text
 • Hur eleven fungerar i samtal och vilken förståelse den har

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Kunskapskrav till arbetsområdet om Desperados

F
E
C
A
Lyssna
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan förstå det MESTA av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår TYDLIGA DETALJER i det som sägs
Du kan förstå det MESTA av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår VIKTIGA DETALJER i det som sägs
Du kan förstå både HELHET och DETALJER i engelska som talas lagom fort.
Lyssna
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett ENKELT sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett GANSKA BRA sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett UTVECKLAT sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett BRA sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett VÄLUTVECKLAT sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett MYCKET BRA sätt.
Lyssna
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan välja och använda NÅGON METOD för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda NÅGRA METODER för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda NÅGRA METODER för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Lyssna
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett GANSKA BRA sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett BRA sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett MYCKET BRA sätt när du skriver och pratar.
Läsa
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan välja texter från olika medier och använda den på ett GANSKA BRA sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda den på ett BRA sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja texter från olika medier och använda den på ett MYCKER BRA sätt när du skriver och pratar.
Tala
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan uttrycka dig på ett GANSKA BRA sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett BRA sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett BRA sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett MYCKET BRA sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett MYCKET BRA sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan uttrycka dig ett GANSKA BRA sätt når du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig ett BRA sätt når du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett BRA sätt till de som ska läsa, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig ett MYCKET BRA sätt når du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett MYCKET BRA sätt till de som ska läsa, till budskapet och till situationen.
Tala och skriva
Eleven har inte helt uppnått kunskapskravet än, men är på väg.
Du kan göra ENKLA förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra UTVECKLADE förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra UTVECKLADE förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.