👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering av Blue bot

Skapad 2019-10-13 16:56 i Knekten förskola Flen
Förskola
Barnen får öva sig i hur man programmerar en Blue bot.

Innehåll

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Programmeringen genomförs tillsammans med alla barn födda 2014 på samlingen före maten.

 

Datum för aktivitet

10/10-19

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för teknik och programmering hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi programmerar minirobototarna Blue bot tillsammans. De har ännu inte förstått riktigt hur man programmerar för att få Blue boten att gå dit de vill.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig vad som händer när man trycker på respektive knapp på Blue boten.

- Att förstå att det finns ett sammanhang mellan vilka knappar de trycker på och vart Blue boten går.Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar att de ska få vara robotar, Blue botar i dag och att de sedan ska få hjälpa mig att programmera en riktig Blue bot. Jag ber dem att hjälpa mig att komma ihåg hur man ska göra för att en robot ska gå dit man vill.

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag ritar en karta med 4x3 rutor som är ca 30 cm2 på golvet. 

- Barnen får i tur och ordning agera Blue bot. De får en bild av en Blue bot de kan sätta på tröjan när det är deras tur.

- Jag lägger ut bilder på pilar i rutorna på kartan från en bestämd start till ett mål som respektive barn får bestämma.

- Jag plockar sedan upp pilarna och ger dem till barnet som ska följa dem.

- Vi hjälps åt allihop så att det blir roligt även när roboten inte går dit den ska.

- När alla provat flera gånger var tar vi fram en riktig Blue bot och en Blue bot karta den ska ta sig fram på.

- Jag visar hur man sätter igång Blue boten med knappen på undersidan.

- Sedan berättar jag att det är viktigt att trycka på X:et innan man börjar programmera utifall någon gammal programmering ligger kvar.

-Barnen får sedan i tur och ordning programmera Blue boten. För varje gång de trycker på en pil går de det steget med Blue boten på kartan. 

- När Blue boten är framme i mål ställer barnet tillbaka den på startrutan och trycker sedan på gå.

- Vi hjälps åt allihop så att det blir roligt även när roboten inte går dit den ska.
Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta något hen lärt sig om hur man gör för att programmera en robot.

 

Material som behövs:

  • Blue bot-bilder att sätta på barnen

  • Pilar

  • Whiteboardpenna

  • Startlapp

  • Mållapp

  • Blue bot

  • Blue bot-karta

 

 
Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18