Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Geografi

Skapad 2019-10-13 21:23 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Samhällskunskap Geografi
Hur ser vår planet ut? Hur vet vi det? Du kommer att få lära dig om våra världsdelar och hav, vad som skiljer dem åt och vilka likheter som finns. Du kommer att få lära dig hur vi kan använda en karta för att ta reda på detta. Samtidigt kommer vi lära oss om FNs globala mål om klimatförändringar och grupparbeta om vad vi alla själva kan göra för att hjälpa vår miljö.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Hur ser vår planet ut? Hur vet vi det?
Du kommer att få lära dig om våra världsdelar och hav, vad som skiljer dem åt och vilka likheter som finns. Du kommer att få lära dig hur vi kan använda en karta för att ta reda på detta.
Samtidigt kommer vi lära oss om FNs globala mål om klimatförändringar och grupparbeta om vad vi alla själva kan göra för att hjälpa vår miljö.

Vi ska arbeta med kartböcker, google maps, nyhetsinlägg, filmer och bilder, både enskilt och i grupp. 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få se filmer, använda en atlas och pröva på att använda google maps.

Du kommer att diskutera i stor och liten grupp t ex likheter och skillnader i natur och förutsättningar för att leva i de olika världsdelarna.

Du kommer att få fundera över och diskutera vilka olika miljöproblem som finns på olika platser i världen och ge förslag på hur man kan ändra på detta.

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna peka ut var du bor på en världskarta.

Du ska veta vad världsdelarna och haven heter och var de ligger.

Du ska med hjälp av en karta kunna berätta något, t ex om en världsdel.

Du ska kunna använda och förstå några för området viktiga begrepp. 

Du ska kunna ge exempel på vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du deltar i diskussioner.

Du placerar ut namnen på världsdelarna och haven rätt på en karta.

Du kan ge förslag på vad du och din familj kan göra för att hjälpa vår miljö.

Du visar i övningar och i samtal att du förstår/kan använda några för ämnet relevanta begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: