Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer, Kappa 9 ht 19

Skapad 2019-10-13 21:31 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Algebraiska uttryck, formler och ekvationer är utmärkta verktyg att använda när man löser problem. Långa lösningar kan göras effektiva och mer generella och instruktioner kan göras kortfattade och lättolkade. Du kommer att få stifta bekantskap med Pythagoras, en av de berömda grekiska matematikerna från antiken, och tillämpa satsen som bär hans namn för att göra beräkningar i rätvinkliga trianglar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Du kommer att lära dig 

  • teckna och tolka uttryck med bokstäver
  • förenkla och beräkna värdet av algebraiska uttryck med och utan parenteser
  • teckna och lösa olika typer av ekvationer
  • använda ekvationer för att lösa problem

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer dels att arbeta med uppgifter i din lärobok, grundkursen, som alla arbetar med, kurs 1 som är lätt och passar dig som tycker att grundkursen är svår och behöver träna mera, samt kurs 2 för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar. En del av er börjar med uppgifter från baspärmen.

 

Matriser

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
42-43
Algebra
S 147-157
S 158-164
S 165-170
A-blad : - Tolka och skriva bokstavsuttryck - Förenkla och utvärdera uttryck - Uttryck med parenteser
- Skillnaden mellan ett uttryck och en formel - Beräkna värdet av ett uttryck - Förenkla uttryck med parenteser - Tolka mönster och beskriva dessa generellt med ord, bilder och formler
- Förenkla uttryck med nämnare - Multiplikation med parantesuttryck
45-46
Ekvationer
S 172-179
S 182-185
S 186-191
A-blad : - Ekvationer 1 - Ekvationer 2 - Ekvationer 3
- Metoder för att lösa enkla ekvationer, t ex 2x + 5 = 11 och 2(x + 4) = 18 - Pröva lösningen till en ekvation - Använda ekvationer som redskap för att lösa problem
- Lösa ekvationer i flera steg - Lösa ekvationer med nämnare - Lösa problem mha ekvationer

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om variabelbegreppet och dess användning och visar det genom att tolka, förenkla och formulera uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om variabelbegreppet och dess användning och visar det genom att tolka, förenkla och formulera uttryck på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om variabelbegreppet och dess användning och visar det genom att tolka, förenkla och formulera uttryck i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du förenklar algebraiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förenklar algebraiska uttryck på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förenklar olika algebraiska uttryck med ett mycket gott resultat.
Metoder
Du löser enkla ekvationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ändamålsenliga metoder för att lösa olika ekvationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att lösa ekvationer med ett mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan teckna och använda ekvationer för att lösa enkla problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan teckna och använda ekvationer för att lösa olika problem i vardagliga situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan teckna och använda ekvationer för att lösa olika problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och ekvationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och ekvationer på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att tolka, översätta och formulera formler, uttryck och ekvationer på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Dina redovisningar går för det mesta att följa.
Dina redovisningar är mestadels klara och tydliga men kan vara knapphändiga. Det matematiska språket är acceptabelt.
Dina redovisningar är klara och tydliga. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: