👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi

Skapad 2019-10-14 07:34 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till ekonomi, globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Syfte
Syftet med momentet Samhällets ekonomi är att du ska:
- förstå hur det ekonomiska kretsloppet fungerar
- kunna ta till dig och förstå enkel ekonomisk information som framförs i bl a media
- få förståelse för att politik och ekonomi hänger ihop
- se samband mellan länders ekonomier

Centralt innehåll
Modellen för det ekonomiska kretsloppet ska förklaras genom att vi studerar hur:
- hushållens, företagens, bankernas och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman
- Orsaker som leder till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få för individer och grupper
- länders och regioners ekonomi hänger samman och förändras i en globaliserad värld

Exempel på olika ekonomiska begrepp är till exempel statsbudget, transfereringar, skatt, ränta, inkomster, import, export, utbud, efterfrågan, vinst, förlust, konkurrens och monopol med flera.

ARBETSSÄTT
Vi kommer att studera avsnittet Samhällets ekonomi på NE samt ha lektioner där vi går igenom och förklarar olika modeller och begrepp. Ni kommer att få möjlighet att diskutera, både i helklass och i smågrupper, för- och nackdelar med konkurrens och monopol med flera frågor. Dessutom kommer vi att koppla undervisningen till dagsaktuella händelser.

BEDÖMNING
Bedömning utgår ifrån dina skriftliga och muntliga prestationer genom att tyngdpunkten läggs på hur du behärskar de olika förmågorna:

 • Att förklara orsaker och konsekvenser
 • Att se samband
 • Att värdera information utifrån sammanhanget
 • Att kunna använda korrekta begrepp och modeller
 • Att kunna delta i samtal och diskussioner
 • Att kunna underbygga sina åsikter med argument.
  (se kravnivåerna för de olika betygsstegen!)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Samhällets ekonomi

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har visat goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har visat mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna visar du att du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Du har visat att du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Du har visat att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du har visat att du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du har visat att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.