👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2019-10-14 07:48 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Naturvetenskap-Myran

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Stubbens pedagoger   

Vecka:  42    

Mål- och kunskapsområde:  Naturvetenskap     

Nyfikenhetsfråga: Myran  

 

Barnets gör:  Barnen får med sin egna kropp röra sig som en myra. Hur rör sig en myra? Vi kryper omkring ute på gräset och känner efter hur det känns i kroppen. 

     

Pedagogerna tänker: Hur tänker barnen? Vi dokumenterar med bilder och har samtal med barnen om hur myran ser ut och hur den rör sig.

     

Analys/sammanställning lärande:Vi tittade på myror i luppburkar hur dom ser ut. Att myran har flera ben än oss, att det ser ut som att den har ben på munnen och den är svart var kommentarerna från barnen.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? i tittar på filmer på myror, skapa myror med färg, läser böcker om myror och har fortlöpande samtal om myrorna.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?  Barnen fångas av hur dom kryper/rör sig. 

 

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå? 

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?  

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18