👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s Up? 3 Åk 3 HT-19/VT-20

Skapad 2019-10-14 07:58 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 3 Engelska
Ett temaområde som utgår från läroboken "What's up? 3". Du kommer att få ta del av tydligt talad engelska från filmer. Du kommer att få skriva enkla ord och meningar. Du kommer att träna att tala engelska med hela och enkla meningar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsåret 19-20

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, öva dialoger och fraser på engelska samt genom att skriva engelska. 
 • Du tränar din analysförmåga genom att jämföra vardagsliv i engelsktalande länder med ditt vardagsliv, vilka likheter och skillnader som finns.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Undervisningen utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för eleverna att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt.

 • Du får möjlighet att önska områden att arbeta med i engelska samt arbetssätt, exempelvis digitala verktyg, spel, redovisningsformer med mera utöver gemensamma genomgångar och arbete i läroboken What's up? 3.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • räkna från 11-20 och säga hur gammal du är, kapitel 9
 • säga namnet på några vanliga husdjur och berätta vilka husdjur du gillar, kapitel 10
 • säga namnet på några vanliga sporter, kapitel 11
 • säga vilka maträtter och ingredienser du gillar, kapitel 12
 • säga namnet på några vilda djur, kapitel 13
 • kunna namn på några godisar och instrument, kapitel 14
 • säga hela klockslag, kapitel 15
 • säga vilken glassmak och strandaktiviteter du gillar, kapitel 16
 • kunna månaderna och säga när du fyller år, kapitel 17
 • känna igen vanliga skyltar i affärer, kapitel 18
 • säga några frukters namn, kapitel 19
 • säga namnet på vanliga saker i ett klassrum, kapitel 20
 • säga några kroppsdelar och följa enkla uppmaningar, kapitel 21
 • säga vilket väder och vilken årstid det är, kapitel 22
 • säga vanliga fritidsaktiviteter, kapitel 23
 • säga namnet på djur ute i naturen, kapitel 24

Elevinflytande

 • hälsa på olika sätt
 • skriva på engelska
 • lära namn på djur
 • bilmärken på engelska 
 • räkna på engelska
 • sånger

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i läroboken What's up? 3
 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner.

     Summativ

 • Workbook i What's up? 3
 • Olika arbetsstenciler.
 • Annat dokumentationsunderlag.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • arbeta med övningarna och uppgifterna i What's up? 3.
 • använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • skriva enkla ord och hela meningar.
 • öva ord med hjälp av bilder och saker.
 • sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • lyssna på det engelska språket, via lärare, lärobok, musik och film.
 • leka lekar och spela spel.

Innehåll (Lärobok What's up? 3)

 • Chapter 9: How many boys and girls?
 • Chapter 10: Is it your bird? 
 • Chapter 11: A perfect day for sports
 • Chapter 12: What's on the menu?
 • Chapter 13: Can you see the monkey?
 • Chapter 14: Who's the singer?
 • Chapter 15: Time for a snack
 • Chapter 16: I can't swim!
 • Chapter 17: When's your birthday?
 • Chapter 18: At the shopping mall
 • Chapter 19: I like bananas best
 • Chapter 20: Welcome back to school
 • Chapter 21: My foot hurts
 • Chapter 22: It's snowing!
 • Chapter 23: See you soon!
 • Chapter 24: I love animals

     

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Chapter 9

How many boys and girls?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Räkna
Räkna från 11-20 på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ålder
Säga hur gammal du är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ålder
Fråga hur gammal någon annan är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 10

Is it your bird?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på några vanliga husdjur på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Djur
Fråga om någon har djur på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Djur
Berätta vad du har för djur på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Djur
Berätta vilka djur du gillar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 11

A perfect day for sports

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på några vanliga sporter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Sport
Fråga vad någon annan vill spela på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Sport
Svara vad du vill spela på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 12

What's on the menu?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på vanliga maträtter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ordförråd
Säga några av ingredienserna som behövs till tacos på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mat
Fråga vad någon annan gillar att äta på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Mat
Fråga vad som står på menyn på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 13

Can you see the monkey?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på några vilka djur på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Vilda djur
Fråga vad ett djur heter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Vilda djur
Svara vilket djur det är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 14

Who's the singer?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på några instrument på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ordförråd
Säga namnet på några godisar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Säga tack
Säga tack på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga om du kan få en godis på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 15

Time for a snack

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Klockan
Säga vad klockan är i hela timmar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga när det är lunch på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vilket klockslag det till exempel är lunch på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 16

I can't swim!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på olika glassmaker på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Be om att få en glass på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vilka smaker du skulle vilja ha på din glass på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ordförråd
Säga namn på några strandaktiviteter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 17

When's your birthday?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga månaderna namn på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga när någon fyller år på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vilken månad du fyller år i på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 18

At the shopping mall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skyltar
Förstå några engelska skyltar i affärer och vad de betyder.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 19

I like bananas best

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på några vanliga frukter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga vad något är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vilken frukt det är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga vilken favoritfrukt någon har på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Berätta vilken som är din favoritfrukt på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 20

Welcome back to school

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på några saker och möbler som finns i ett klassrum på engelska,
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ordförråd
Säga välkommen, god morgon, vi ses, trevligt att träffas och hejdå på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 21

My foot hurts

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på några kroppsdelar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Uppmaning
Följa enkla instruktioner på engelska, som att peka på en kroppsdel.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 22

It's snowing!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namn på olika väder på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Ordförråd
Säga årstidernas namn på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga vilket väder det är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vilket väder det är på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 23

See you soon!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på vanliga fritidsaktiviteter på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga vad någon gillar att göra på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Svara vad du gillar att göra på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.

En
Chapter 24

I love animals

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Säga namnet på några djur som finns på en bondgård och ute i naturen på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Fråga
Fråga någon annan vilka djur de gillar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svara
Berätta vilka djur du gillar på engelska.
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.