Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Att använda svenska

Skapad 2019-10-14 09:02 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Svenska
Kursen läses över fyra år med två lektionspass i veckan. Ett av passen kommer vara fokuserat på ordkunskap, det andra på: samtal, språklig variation, informationssökning och berättande i skönlitteratur och film. Följande planering avser lektionspasset 2: att använda svenska.

Innehåll

Vad?

Under kursens gång kommer vi att arbeta med:

 • muntlig framställning och kommunikation
 • språklig variation
 • lässtrategier 
 • inlärningsstrategier

Varför?

För att ge eleven:

 • trygghet i att kommunicera muntligt
 • förståelse för språklig variation och förmåga att använda sig av lämpligt språk vid rätt tillfälle
 • verktyg för att minnas och lära det som lästs

Hur?

Eleven kommer lära sig genom enskilt arbete, grupparbete och genomgångar. lektionerna kommer utgå från läromedlet: Att använda svenska.

Hur?

Elevens kunskaper kommer bedömas mot lärande- och kunskapsmatris genom muntliga och skriftliga övningar.

Uppgifter

 • Mig äger ingen

 • Mitt rum

 • Pappa och skiljas

 • Mitt rum

 • Kapitel 6 - Skiljas

 • Kapitel 6 - Skiljas

 • Kapitel 6 - Pappa

 • Kapitel 6 - Pappa

 • Kapitel 6 - Mitt rum

 • Kapitel 6 - Mitt rum

 • Kapitel 6 - En släkting som betyder mycket

 • Kapitel 6 - En släkting som betyder mycket

 • Kapitel 6 - Min kompis familj

 • Kapitel 6 - Min kompis familj

 • Kapitel 6 - familjeliv

 • Kapitel 6 - Familjeliv

 • Anne Franks dagbok

 • Anne Franks dagbok

 • Samtal kring elevernas texter

 • Samtal kring elevernas texter

 • Kapitel 5 - Djur

 • Kapitel 5 - Djur

 • Skriva brev

 • Berättande text

 • Sociala medier

 • Mobbning sida 30-31

 • Kapitel 4 Ensam är stark - eller?

 • Skriva brev

 • Berättande text

 • Sociala medier

 • Kapitel 4 Ensam är stark - eller?

 • Uppgift 14

 • Uppgift 13

 • Uppgift 11

 • Uppgift 12 - reklam

 • Argumenterande text

 • Uppgift 1

 • Uppgift 2

 • Uppgift 3

 • Uppgift 4

 • Uppgift 5

 • Uppgift 6

 • Argumenterande text

 • Uppgift 7

 • Uppgift 8

 • Uppgift 9

 • Uppgift 10

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svb  -
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
  Svb  -
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svb  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.
  Svb  -
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Svb  -
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Svb  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt. Dessutom genomför eleven utvecklade muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
  Svb  A
 • Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. Dessutom genomför eleven enkla muntliga presentationer med viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
  Svb  C
 • Eleven deltar i samtal genom att medverka i att framföra och efterfråga tankar och åsikter. Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
  Svb  E
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  C
 • Eleven medverkar i att samtala om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information medverkar eleven i att föra resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: