👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen Åk7

Skapad 2019-10-14 13:22 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Hinduismen och buddhismen tar oss med till en värld fylld med tempel, gudar, rökelse och mycket mer. Men, vi får också ta del av tankar om livet och döden som de flesta av oss inte är vana vid.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendomen är den äldsta och den minsta av de Abrahamitiska religionerna och en av våra världsreligioner. Hur uppkom denna religion? Hur ser det religiösa utövandet ut inom Judendomen? Vilka likheter och skillnader finns det mellan religionerna? Vi ska lära oss allt detta och mycket mer!

Innehåll

Tidsram: V.4-8

Arbetssätt: Gemensamma genomgångar, arbete med instuderingsfrågor utifrån NE kurserna 3.1-3.7 (Religionsbok PULS s. 32 - 67 kan användas som extra komplement) Vi jobbar också med ord/begrepp, filmer (länkar nedan)  EPA övningar, diskussioner. 

Filmer: https://app.binogi.se/l/abraham-patriarken, https://app.binogi.se/l/moses, https://app.binogi.se/l/de-tio-budorden, https://app.binogi.se/l/tanakh-och-talmud, https://app.binogi.se/l/maenniskosynen-inom-judendomen, https://app.binogi.se/l/judiska-traditioner, https://app.binogi.se/l/judendomens-hoegtider, https://app.binogi.se/l/judendomens-laera

Mål efter avslutat arbetsområde

 • Del1: Vilka är viktiga händelser, platser och personer i judarnas historia och heliga texter?
 • Del2: Hur påverkar religionen judars liv? Vilka religiösa högtider finns och hur firas dem? Vilka är viktiga symboler och vad betyder dem? Vilka är judarnas heliga platser och riter? 
 • Hur tänker man och värderar olika frågor om meningen med livet och döden inom judendom? (gudssyn)
 • Vilken skillnad och likhet finns mellan de olika inriktningarna konservativa, ortodoxa och liberala judar?
 • Hur religionen påverkar judendomen samhället och hur påverkas samhället av judendomen? (nutid-dåtid t ex förföljelserna)
 • Vilka konflikter Judendomen idag och dess konflikter

 

Begrepp att kunna Del1 Judendomen: Abraham, Monoteism, Moses, Josef, Jakob, Sara, Hagar, arken, profet, Diaspora, de tio orden, antisemitism, förintelsen, hebreiska, Jerusalem, khetuvim, neviim, messianska tiden, Messias, omskärelse, pogrom, sionism, Tora

Del2: Kipa, Synagoga, bar/bat mitzva, davidsstjärna, yom kippur, ghetto, jiddish, kabbala, konservativ jude, liberal jude, ortodox jude, menora, kosher, mitzva, rosh hashana, pesach, rabbin, sabbat, Talmud, Tanakh, tempel, tikkun olam

 

Utvärderingsformer. Hur bedömer vi?: Löpande bedömning under lektioner genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner i helklass. Skriftligt prov på Del1 israeliternas historia V.46 tisdag. Del2 allmänt om judendomen Måndag v.47 

 

Detaljplanering: Se ditt Teams arbetsdokument i uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism/ Buddhism, åk 6

Hinduism/Buddhism

Du kan nå målet med vuxenstöd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogör för levnadsvillkor, ritualer och heliga rum som hör till världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Du har goda kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
För resonemang om likheter och skillnader inom religioner
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner
Visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur människor visar sin tro och vad de grundar sina handlingar på. T.ex. Varför man ber eller mediterar.
Resonera kring religioners påverkan på människan
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur livsfrågor (t.ex. vad som händer efter döden) beskrivs och vad religioner kan betyda för människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information och använda olika källor och föra resonemang om källornas användbarhet
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.