Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter

Skapad 2019-10-14 14:07 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Under några veckor kommer vi att jobba med insekter som finns í Sverige. Vi kommer att träna på vilka egenskaper som bestämmer att ett djur kan sorteras som insekt. Du kommer att få göra en jämförelse mellan insekter och andra ryggradslösa djur. Du kommer att få beskriva en insekt på egen hand och berätta om den för andra. Under detta tema kommer du också att få lära dig vad en näringskedja är och få se exempel på olika näringskedjor.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om insekter.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska lära oss om insekter som finns í Sverige. Vi kommer titta på vad som kännetecknar en insekt.  

Vi tittar på hur en faktatext kan se ut och skapar gemensamt en om spindlar och sedan ges du möjlighet att göra en egen faktatext om en insekt, eller tillsammans med en kamrat. 

Konkreta mål:

Efter avslutat tema ska du känna till:

 • vad som kännetecknar en insekt
 • hur man kan skriva en enkel faktatext

Bedömning:

Du förväntas delta aktivt i samlingar och genomgångar om insekter, samt vara medskapande till faktatext om en insekt. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att

 

 • läsa faktatext
 • titta på bilder
 • samtala
 • se filmer
 • se på djurrikets indelning på en plansch
 • arbeta gemensamt
 • arbeta enskilt
 • arbeta i par
 • arbeta med material
 • träna artkunskap
 • göra en enkel exkursion
 • skapa på bilden
 • ev läsa fabel/saga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: