Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2019-10-14 14:42 i Fiskens förskola Bollnäs
Som deltema under "Olle och världens ballong" träffar vi Olles kompisar Kanin och Igelkott som har med sig kompisböcker. De hjälper barnen ihop med barnens egna erfarenheter med hur man är en bra kompis, respekterar varandra och bemöter andra på ett bra sätt.
Förskola
Kanin och Igelkott hjälper oss med hur vi ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis och skapar glädje!

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar just nu utifrån en målbild som heter "Min kropp", där stor vikt läggs vid att bygga trygga barn och att arbeta kring barns värdegrund. Med hjälp av detta värdegrundsmaterial får barnen möta och utmanas i olika vardagsdilemman där de får öva sin förmåga att säga förlåt, vänta på sin tur, samarbeta och att lära sig lyssna på den som pratar m.m. 

Syfte

Vi kommer jobba med detta för att ge barnen redskap som de kan använda sig av och utveckla hela livet. Alla är olika och ska respekteras för det och hjälpas till att bli en så bra kompis och förebild som möjligt. 

Mål

Målet är att barnen:

- ska veta hur man leker och agerar på ett bra sätt gentemot varandra.

- få mer förståelse för att alla  är olika och har olika förutsättningar.

- lyssnar på varandra.

- i vissa fall kan reda ut ett bråk utan pedagogens hjälp.

- se om en kompis behöver hjälp eller är ledsen och att kunna trösta/ muntra upp om det behövs.

- vågar försöka gå emellan om någon gör nåt dumt/säger nåt dumt mot någon annan.

- kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt.

 

Genomförande

- genom att läsa de tio små kompisböckerna "Kanin och Igelkott" och resonera kring dessa.

- prata med barnen i den dagliga verksamheten.

- hjälpa dem och ge dem redskap för hur man löser konflikter.

- låta barnen fråga varandra om hjälp samt inspirera varandra med sina olika kunskaper.

- lära barnen att använda ordet stopp.

- använda sig av lekar, drama och rollspel.

- arbeta med tillhörande material.

 Ansvar

Alla i personalgruppen ansvarar.

Dokumentation

Dokumenteras i barnens lärloggar i Unikum.

Utvärdering och uppföljning

Vi följer upp genom samtal med barnen. Personalgruppen utvärderar och reflekterar vid gemensamma planeringar och i Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: