Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-3

Skapad 2019-10-14 15:08 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F Matematik
I detta avsnittet har vi arbetat med talen 0-3 och begreppen större/mindre och lika/olika.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Vi ska bli experter på:

 • att skriva siffrorna 0-3
 • att kunna koppla ihop talen med antal, exempel 3 äppel m.m.
 • att kunna förstå begreppen lika och olika samt vet vad de betyder
 • att kunna förstå begreppen större och mindre

Undervisning - arbetssätt

 • vi har undervisning genom att arbeta med konkret material så som lego, rita, memory, leksaks djur m.m.
 • vi kollar på film
 • vi arbetar med häften
 • vi arbetar i mattebok
 • vi spelar spel och leker
 • vi pratar mycket matematik tillsammans och via EPA (ensam, par, alla)


Elevinflytande

Undervisningen anpassas efter elevernas förkunskaper. Eleverna får även vara med och påverka vilket material som används och när det används. De får även anpassat material när det behövs.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Talen 0-3 samt begreppen lika/olika, större/mindre

Skriva talen

Här bedöms om eleven kan skriva siffrorna på ett korrekt sätt.
På väg
På väg betyder att eleven med stöd kan klara uppgiften.
Kan
Kan betyder att eleven själv klarar av uppgiften.
Kan mer
Kan mer betyder att eleven kan mer än det som förväntas och har mer utvecklade kunskaper i området.
0
Jag kan skriva talet om jag kolla på en annan nolla.
Jag vet hur nollan ser ut och kan skriva den utan att se en annan nolla.
Jag kan skriva nollan utan problem och utan att tänka på hur jag gör.
1
Jag kan skriva talet om jag kolla på en annan etta.
Jag vet hur ettan ser ut och kan skriva den utan att se en annan etta.
Jag kan skriva ettan utan problem och utan att tänka på hur jag gör.
2
Jag kan skriva talet om jag kolla på en annan tvåa. Den kan ibland bli på fel håll.
Jag vet hur tvåan ser ut och kan skriva den utan att se en annan tvåa. Den blir alltid på rätt håll.
Jag kan skriva tvåan utan problem och utan att tänka på hur jag gör.
3
Jag kan skriva talet om jag kolla på en annan trea. Den kan ibland bli på fel håll.
Jag vet hur trean ser ut och kan skriva den utan att se en annan trea. Den blir alltid på rätt håll.
Jag kan skriva trean utan problem och utan att tänka på hur jag gör.

Koppla siffror och antal

Här bedöms om eleven kan koppla ihop siffror/tal med antal. T.ex. om eleven kan se att det finns 3 träd på gården och att det finns 2 vuxna i klassen m.m..
På väg
På väg betyder att eleven med stöd kan klara uppgiften.
Kan
Kan betyder att eleven själv klarar av uppgiften.
Kan mer
Kan mer betyder att eleven kan mer än det som förväntas och har mer utvecklade kunskaper i området.
0
Jag förstår vad nollan betyder om jag får hjälp av en vuxen eller en kompis. Med hjälp kan jag berätta om något är noll.
Jag vet vad nollan betyder. Jag kan berätta om något är noll.
Jag vet vad nollan betyder och kan förklara för mina kompisar. Jag kan lätt se om något är noll.
1
Jag förstår vad ettan betyder om jag får hjälp av en vuxen eller en kompis. Med hjälp kan jag berätta om något är ett/en. Jag måste räkna varje sak.
Jag vet vad ettan betyder. Jag kan berätta om något är ett/en, utan att räkna sakerna. T.ex: 1 ballong, 1 träd osv.
Jag vet vad ettan betyder och kan förklara för mina kompisar. Jag ser direkt om det är en sak.
2
Jag förstår vad tvåan betyder om jag får hjälp av en vuxen eller en kompis. Med hjälp kan jag berätta om något är två. Jag måste räkna varje sak.
Jag vet vad tvåan betyder. Jag kan berätta om något är två, utan att räkna sakerna. T.ex: 2 ballonger, 2 träd osv.
Jag vet vad tvåan betyder och kan förklara för mina kompisar. Jag ser direkt om det är två saker.
3
Jag förstår vad trean betyder om jag får hjälp av en vuxen eller en kompis. Med hjälp kan jag berätta om något är tre. Jag måste räkna varje sak.
Jag vet vad trean betyder. Jag kan berätta om något är tre, utan att räkna sakerna. T.ex: 3 ballonger, 3 träd osv.
Jag vet vad trean betyder och kan förklara för mina kompisar. Jag ser direkt om det är tre saker.

Begrepp

Här bedöms om eleven kan begreppen lika/olika och större/mindre.
På väg
På väg betyder att eleven med stöd kan klara uppgiften.
Kan
Kan betyder att eleven själv klarar av uppgiften.
Kan mer
Kan mer betyder att eleven kan mer än det som förväntas och har mer utvecklade kunskaper i området.
Lika
Jag kan med hjälp, av vuxen eller kompis, berätta eller rita om något är lika. T.ex. kan jag färglägga de figurer som är lika eller ringa in de bilder som är lika.
Jag kan berätta eller rita om något är lika. T.ex. kan jag färglägga de figurer som är lika eller ringa in de bilder som är lika. "Öronen ser lika ut på dessa bilderna så de hör ihop."
Jag kan berätta och rita om något är lika. Jag kan hjälpa kompisar genom att förklara hur man kan tänka eller göra. T.ex. kan jag färglägga de figurer som är lika eller ringa in de bilder som är lika. "Om du kollar på öronen, ser de lika ut?"
Olika
Jag kan med hjälp, av vuxen eller kompis, berätta eller rita om något är olikt, som har skillnader. T.ex. kan jag ringa in de bilder som är olika. Eller berätta vad som gör skiljer två bilder från varandra. "Den har runda öron men den har spetsiga."
Jag kan berätta eller rita om något är olikt, som har skillnader. T.ex. kan jag ringa in de bilder som är olika. Eller berätta vad som gör skiljer två bilder från varandra. "Den har runda öron men den har spetsiga."
Jag kan berätta eller rita om något är olikt, som har skillnader. Jag kan hjälpa kompisar genom att förklara hur man kan tänka eller göra. T.ex. kan jag ringa in de bilder som är olika. Eller berätta vad som gör skiljer två bilder från varandra. "Den har runda öron men den har spetsiga."
Större
Jag kan med hjälp, av vuxen eller kompis, berätta om något är större än en annan sak. Jag kan även med hjälp rita något som är större än en annan bild. T.ex: jag kan rita en boll som är större än den första bollen om en kompis hjälper mig.
Jag kan berätta om något är större än en annan sak. Jag kan även rita något som är större än en annan bild. T.ex: jag kan rita en boll som är större än den första bollen.
Jag kan berätta om något är större än en annan sak. Jag kan även rita något som är större än en annan bild. Jag kan förklara för mina kompisar hur något är om det är större. T.ex: jag kan rita en boll som är större än den första bollen.
Mindre
Jag kan med hjälp, av vuxen eller kompis, berätta om något är mindre än en annan sak. Jag kan även med hjälp rita något som är mindre än en annan bild. T.ex: jag kan rita en boll som är mindre än den första bollen om en kompis hjälper mig.
Jag kan berätta om något är mindre än en annan sak. Jag kan även rita något som är mindre än en annan bild. T.ex: jag kan rita en boll som är mindre än den första bollen.
Jag kan berätta om något är mindre än en annan sak. Jag kan även rita något som är mindre än en annan bild. Jag kan förklara för mina kompisar hur något är om det är mindre. T.ex: jag kan rita en boll som är mindre än den första bollen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: