Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2019-10-14 19:37 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
Under höstterminen kommer vi att arbeta med bilogi hos oss på Blåsippan. Vilka färger finns i vår närmiljö? Vad är höst? Vad är vinter? Vad har vi för djur i vår natur? Vad har vi för kroppsdelar? Vi kommer också fortsätta att jobba med integritet, där barnen lär sig om rätten till sin egen kropp osv.

Innehåll

Biologi

Bakgrund:

 

I läroplanen står det bland annat att barnen ska lära sig om naturens olika kretslopp och få möjlighet att lära sig om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Barnen på Blåsippan denna terminen gillar att vara ute, och intresserar sig mycket för det som finns i naturen och i vår närmiljö. Detta är anledningen till att vi kommer jobba mycket med biologi under hösten. 

 

I läroplanen står det också att vi ska ge barnen förutsättning att utveckla respekt och förståelse för allas lika värde. För att barnen ska kunna lära sig det så behöver de förstå sig själva och sin egna kropp innan de kan sätta sig in andras upplevelse och erfarenheter. Här ingår att kunna känna empati och kunna sätta sig in i hur andra mår både när de är glada eller ledsna. Här är integritet också viktigt, kunna säga stopp när någon kommer för nära. Barnen ska veta och få möjlighet att de har rätt till sin egen kropp! 

 

Syfte & Mål:

 

Målet med att jobba med biologi är att barnen ska lära sig att ha respekt för djur, natur och sig själva. Vi vill att barnen ska lära sig om våra olika årstider, att de ska veta och förstå att det är kallt på vintern och då behöver vi ha mer kläder osv. 

 

Syftet och målet med att vara mycket ute i naturen är att träna motoriken och få in rörelsen i vardagen. På detta sätt får barnen en medvetenhet om deras kroppar. När barnen är medvetna om sina kroppar blir de också medvetna om sin egen integritet. Att lära sig rätten till sin egen kropp tidigt är viktigt för att kunna säga stopp min kropp och även förstå när andra säger stopp.

 

Metod och genomförande:

  

Skogen

 

Minst en gång i veckan går vi på utflykt till skogen. Vi tittar och undersöker vår närmiljö. Vi tittar och lär oss färger och vilka djur som finns. Eftersom vi går vid vägen så kommer vi lära barnen trafikvett, gå på vänster sida, se sig om innan man korsar vägen osv. 

 

 

Årstider

 

När vi är ute i skogen ser vi också förändringarna som händer i naturen vid årstidsskiftena. Här kommer vi lära barnen om att vi tar på oss kläder efter väder, och varför vi gör det. 

 

Kroppen

 

När vi jobbar med kroppen kommer vi använda oss av: sånger, dans och rörelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: