Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Skapad 2019-10-15 07:15 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Helene, Ulla; Jossi 

Vecka:      41

Mål- och kunskapsområde:   Naturvetenskap   

Nyfikenhetsfråga:  

 

Barnets gör:

Rullar bilar och tåg och pappersrullar i rören, på fönsterbrädor, lutande planet, banor som barnen själva byggt. Knuffar på och testar olika hastigheter. Ute går de upp på kullen och släpper ner olika saker som rullar.

Sår solroskärnor, paprikafrön och tomat. Häller jord i krukor och planterar frön i jorden

Pedagogerna tänker: Vi ser att det finns ett intresse av att rulla och bygga banor hos barnen. Banor som det går att rulla i och banor som går att uppleva med kroppen i. 

     

Analys/sammanställning lärande:

Genom rullandet skapar barnen en förståelse för hjulets funktion,de upplever och undersöker och får en förståelse för friktion, kraft och lutning. I kombination med barnens undersökande och oss som medforskande pedagoger får vi möjlighet att undervisa i naturvetenskap. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi riktar blicken mot banor, fart, kraft, balans, och tittar djupare på vad barnen intresserar sig för.      

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      Dungen

Datum:      15 oktober 2019 

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: