Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering 2-5 Vikarbyns fritidshem

Skapad 2019-10-15 09:49 i Vikarbyns skola Rättvik
Vad är digitalisering? Hur påverkar det mig? Under läsåret fördjupar vi oss i nätetik och utvecklar vårt användande av digitala verktyg och digitala hjälpmedel.
Grundskola 2 – 5 Svenska Bild
Under detta läsår kommer vi att arbeta ytterligare med digitalisering. Vi kommer bland annat att reflektera kring digitalisering och hur det påverkar oss. Vilka rättigheter och skyldigheter finns det kring sociala medier? Får vi dela vilka bilder vi vill? Vad för budskap finns i en bild? Är allt sant som står på internet? Detta är några av frågorna som vi i grupper kommer fördjupa oss i.

Innehåll

Digitalisering 2-5 Vikarbyns fritidshem

 

Vi kommer i grupper på fritids att ha genomgångar där barnen har möjlighet att utveckla sina kunskaper kring digitalisering. Vi ska tillsammans skaffa oss kunskap genom att reflektera och samtala kring etik och moral kopplat till digitalisering ( ex hur påverkar mobilerna oss, vilket ansvar har jag på nätet osv).

Vi  samtalar om olika frågor rörande: 

 • elevernas egen nätvardag
 • elevernas rättigheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från lagar
 • frågor med fokus på etik i förhållande till nätet

 

Mål

Att göra oss medvetna om att vi alla har rättigheter och skyldigheter på internet.

Elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Uppgifter

 • Skärmtid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: