👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht. 20 Upplysningen, Revolutioner, och de ny politiska ideologierna.

Skapad 2019-10-15 12:22 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Revolutionernas tid, upplysning, franska revolutionen, amerikanska frihetskriget, industriella revolutionen och ideologiernas framväxt. Två delar.
Grundskola 8 Historia
Möten människor emellan har alltid funnits och varit en förutsättning för utveckling när kunskap och varor utbytts. Från 1500-talet och framåt etablerades nya handelsvägar över hela världen som vi kan se spår av än idag. Större delen av 1700-talet går under beteckningen Upplysningen som innebär att kunskap och nya idéer om mänskliga rättigheter står i centrum för de rika och läskunniga i samhället. Upplysningens idéer sprids till borgarklassen och kraven på förändring leder så småningom till revolution, bland annat Franska revolutionen.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi påbörjar nu arbetet med Upplysningen , Franska revolutionen(Napoleon) Amerikanska, Industriella och de nya politiska ideologierna.

Möten människor emellan har alltid funnits och varit en förutsättning för utveckling när kunskap och varor utbytts. Från 1500-talet och framåt etablerades nya handelsvägar över hela världen som vi kan se spår av än idag.

Större delen av 1700-talet går under beteckningen Upplysningen som innebär att kunskap och nya idéer om mänskliga rättigheter står i centrum för de rika och läskunniga i samhället. Upplysningens idéer sprids till borgarklassen och kraven på förändring leder så småningom till revolution.

Franska revolutionen är en politisk revolution där folket kräver politiskt inflytande och mänskliga rättigheter.

Vi jämför  med den Amerikanska revolutionen, och ser sen vad den Industriella revolutionen leder till.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Introduktionen består av film, självstudier,  övningar och  genomgångar. Vi kommer börja med Upplysningen.

Därefter  Franska revolutionen (Napoleon) och Amerikanska.revolutionen 

Vad innebär den Industriella revolutionen för människorna?

 

Vad ska du lära dig?

Målet är att:

·         Kunna redogöra för några kulturmöten, upplysningens idéer samt känna till orsakerna och effekterna av den franska revolutionen

·         Kunna besvara:

o    Vilka nya kulturmöten uppstår under denna period och hur syns dessa än idag?

o    Vilka var upplysningens idéer? Varför är de så viktiga?

o    Vilka var orsakerna till och konsekvenserna av franska revolutionen?

 Viktiga begrepp att förstå är:

Adelsman

Arbetskraft

Borgare

Censur

Demokrati

Feminism

Förtryck

Industrialisering

Jämlikhet

Jämställdhet

Kapital

Liberalism

Maktfördelning

Marknad

Naturvetenskap

Privilegium

Produktion

Reformation

Revolt

Revolution

Råvaror

Rättighet

Rösträtt

Självständighet

Sociala skillnader

Upplysningen

 


Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Kunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Orsak och konsekvens
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Historisk empati/inlevelse
Förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Jämföra tidsperioder
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Tänkbar utveckling
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källkritik
Använda historiskt källmaterial och resonera om trovärdighet och relevans
Du drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Visa hur historia använts och kan användas och hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Begreppsförmåga
Använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt