👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Spanien åk 8 - Realia

Skapad 2019-10-15 12:30 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Undervisningen syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att förstå enklare texter, dialoger och instruktioner samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Kunna använda strategier när språkkunskaperna inte räcker till. Få kunskap och förståelse för realia i länder där språket används.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska du få kunskap om landet Spanien, dess traditioner, dess kultur, betydelsefulla personer från landet, platser och/eller byggnader och händelser som på något vis haft betydelse för Spanien och som har med allmänbildningen att göra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i spansk realia utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

1. Förstå kulturen och olika traditioner i landet och kunna jämföra dessa med de egna traditionerna och vår svenska kultur.

2. Berika kunskapen om landet Spanien och få viss förståelse för händelser, skeenden och personer som har betydelse för landet.

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med "Tema Spanien" under två veckor och den tredje veckan ska vi redovisa våra arbeten muntligt.
Det handlar främst om vardagsliv, levnadssätt, händelser, personer, traditioner och sociala relationer i Spanien.

Förmågor vi kommer att utveckla:
2. Kunna förstå texter om vardagliga och välbekanta ämnen och ta ut fakta som kan användas som egen produktion.
3. Kunna kommentera några företeelser i olika sammanhang där språket används, i det här specifika arbetsområdet, Spanien.
4. Jämföra dem med egna erfarenheter.

Arbetsprocess

Undervisningens upplägg

Vi startar arbetsområdet med en gemensam föreläsning om olika ämnen som skulle kunna fungera i sammanhanget. 
Alla elever får sammanlagt fem lektioner till förfogande att samla fakta och förbereda sin redovisning.

Man ska först söka fakta och läsa på om sitt fördjupningsområde så att man är påläst och därefter ta ut stödord, för att inte riskera att skriva av annan text. OBS! Källor ska redovisas!

Utifrån de egna stödorden ska man sedan "bygga" sin egen text om valt fördjupningsområde och som stöd kan man t.ex. använda sig av en Power point. Arbetet ska sedan mynna ut i en muntlig redovisning om Spanien men man väljer själv hur man önskar redovisa sitt arbete.

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån:


- sin presentation om Spanien och valt fokusområde.
- hur väl man presenterar sin realia och hur informativ man är

- egna jämförelser med vårt lands kultur, traditioner o.s.v.
- förmågan att reflektera över kultur och historia i Spanien.

Uppgifter

 • Powerpoint

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Lärandematris Spanska: REALIA

REALIA

Jag kan redogöra för likheter och skillnader mellan målspråkslandet och Sverige
Se kommentar nedan
----->
----->
----->
Redogöra för skillnader och likheter
Jag redogör för några enkla och mycket tydliga skillnader mellan Sverige och målspråkslandet. Jag motiverar och förklarar min åsikt på ett enkelt sätt.
Jag redogör för flera enkla och tydliga skillnader mellan Sverige och målspråkslandet. Jag motivera roch förklarar min åsikt på ett tydligt och till viss del utvecklat sätt.
Jag redogör noggrant för flera skillnader mellan Sverige och målspråkslandet. Även sådana som inte är så tydliga eller uppenbara. Jag motiverar min åsikt på ett utvecklat sätt.