Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema tågresan-matematik

Skapad 2019-10-15 12:32 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Matematik genom skapande

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill att barnen skall möta matematik genom olika situationer på förskolan, där det kommer in naturligt genom estetiska lärprocesser, verbalt språk och genom leken.

Vi kommer att skapa en tågvärld där barnen får använda sig av olika matematiska begrepp och mäta och räkna ut. Vi vill att barngruppen får ta del av olika matematisk begrepp såsom prepositioner, storleksbegrepp osv. 

Ugglis som är ett gosedjur kommer att få följa med våra barn hem under en helg och Sedan får de visa och berätta vad de gjort tillsammans.

Under december månad kommer vi även att resa till tomtelandet där barnen får erbjudas julkalender med Qr-kod, baka och julpyssel.

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Barnen kommer att få använda sig av olika typer av material och redskap i skapandet av tågvärlden, tex mäta med linjal, måla med olika sorters verktyg, klippa.

Vi kommer att använda oss av mycket skapande och estetiska lärprocesser då vi anser att matematiken kommer in på ett naturligt sätt i språket och i skapandet.

Experiment, baka och utforska lärmiljön.

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Genom att vi har samlingar där vi diskuterar och har dialoger med barnen om vad de vill ha och vad de vill bli erbjudna. Exempelvis ska vi bygga en tågvärld där vi frågar barnen om hur den ska se ut och vad som ska finnas där. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

 Vi kommer att följa upp det vi ser att barnen pratar om och verkar intresserade av och diskutera i arbetslaget, så vi kan ge dem den undervisningen som känns meningsfull och givande för vår barngrupp. Vi kommer att dokumentera med filmer och bilder i vår barngrupp där vi kommer att visa det för vår barnen ihop med oss pedagoger så  vi får höra och se vad dem har fastnat för. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: