👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pryl hylla . vt-22 åk 5

Skapad 2019-10-15 13:05 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 5 – 0
Eleven ska lära sig att hantera såg, figursåg, halvrundfil, slipa, måla eller bränna med bränpenna.

Innehåll

nr. 1 Rita skiss och ritning 

nr. 2 Såga ut dina träbitar med 5 mm. sågsmån OBS. tänk på att såga båda två bitarna som är lika långa.

nr. 3 Nu slipas bitarna raka. Rita ett rakt sträck med vinkelhake slutet av träbiten och slipa med läraren i rondell slipen.

nr. 4 Tag nu de två längsta och rita ditt val hur den ska se ut. Såga båda bitarna tillsammans satta i en fil klämma (krokodil) med en kontursåg.

nr. 5 Nu filar man den sågade ytan med halv rund fil och sedan med sandpapper 100 och till sist 150 på alla ytor. Se till att alla ritade sträck är borta.

nr. 6 Bränn nu in ert namn och årtal på baksidan av hyllans baksida.

nr. 7 Mät nu ut var hyllplanen ska limmas med linjal. 6 cm. upp från nederkant på framkanten, på båda sidorna och sen från sträcket du ritat 14cm ytligare upp på framkanten.

nr. 8 Limma nu ihop hyllplanen vid linjen du ritat. Lägg limm ett tunt lager lim på ändarna på hyllplanen sätt på en skruvtving på båda hyllplanen.  

nr. 9 Plugga nu ihop sida med hyllplan. Genom att rita en rak linje med en vinkelhake på sidan mittemot hyllplanets mitt. Gör nu märke med en syl 1,5 cm in från kanterna. 

nr. 10 Borra nu med 4 eller 6 millimeters borr   3 cm ner i sidan där du markerat med sylen. Tag nu en 4 mm rundstav såga i ca. 2,5 cm och lägg lite lim i borrhålet samt lite på pinnen knack försiktigt i med en träklubba.

nr. 11 Såga nu till den smala listen som trähängarna ska sitta på lägg till 5 mm sågsmån. Gör nu lika som på nr 3. OBS viktigt att den blir exakt slipad ta hjälp av läraren.

nr. 12 Rita ett rakt svagt sträck lodrätt mitt på listen. Välj hur många häng pinnar du ska ha.Tag ut mellanrummen var pinnarna ska sitta symmetriskt. Borra nu hål i listen där pinnarna ska sitta. Såga till rundstavar i lämplig längd ca 6 cm och fila en skåra 1 cm in på pinnen med en rundfil. Limma fast pinnarna i hålen på listen.

nr. 13 limma fast listen i hyllan.

nr. 14 Olja eller betsa och olja din hylla.

Uppgifter

  • Slöjd

  • pryl hylla med hängare.

  • Prylhylla med hängare.