Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OH- Ämnen i vår vardag

Skapad 2019-10-15 14:32 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om hur ämnen är uppbyggda, kan jämföras och hur man gör undersökningar och dokumenterar dessa.
Grundsärskola 5 Naturorienterande ämnen
Ett arbetsområde om hur ämnen är uppbyggda, kan jämföras och hur man gör undersökningar och dokumenterar dessa.

Innehåll

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter arbetsområdet ska du kunna göra undersökningar efter givna planeringar på ett säkert sätt, samt med stöd  dokumentera dessa. Du ska kunna beskriva och förklara hur olika ämnen är uppbyggda och hur man kan skilja dem åt 

Bedömning - vad och hur

VAD

Begrepp:                                             atom,  fast-flytande-gasform, vattenlöslighet,

 

Faktakunskaper:  -                                   

                                                                 Hur man kan dela in ämnen: - om ämnet är fast, flytande eller gas, om det flyter eller sjunker i vatten

 

Färdigheter:                                             Du ska tillsammans med kompis kunna göra en undersökning efter given planering på ett säkert sätt. Du ska kunna dokumentera din undersökning. Du ska kunna skapa en text och bild av den information du har.

 

HUR

                                    – Efter att ha undersökt vad som händer om man blandar en syra med en bas ska du presentera en labrapport efter mall där du beskriver och förklarar vad du kommer fram till. 

I din undersökning ska du ta fram det du behöver, följa arbetsgången, använda material och utrustning på rätt, ändamålsenligt sätt, vara försiktig så att du inte spiller.

  

Du ska visa att du kan begrepp och att du kan jämföra ämnen genom ett skriftligt test. Där kommer du få visa att du kan använda dig av det du kan för att med hjälp av text och bild presentera din kunskap.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Padlet / Menitmeter: Vad vet du om atomer och molekyler

Aktiviteter:         

 1. PowerPoint: Genomgång atom, molekyl, grundämne, kemisk förening

         2. Film: Kemins födelse 14 min + Grekerna om de fyra elementen 3 min

         3. Text+ arbetsblad om materiens historia.

         4. Film Atom C, 4 min- vilka former vatten finns i.

         5. Undersökning: Ljuset och veken + genomgång av ämnens faser

         6. Film: Fasta ämnen, vätskor och gaser 11 min +arbetsblad

         7.  Lägg sockerbit i vatten. Gör gemensam labrapport. Använd stödstruktur

8. Löslighet i vatten: PP

9. Gå igenom framgångsfaktorer; Undersökning

10. Experiment i par, inkl. labrapport;

Vad löser sig i vatten?
Hur mycket salt löser sig i vatten?
En liten tröja med fläckar

 

11. Träna på att följa instruktion med rödkålslab.

12. Mötas på mitten- Vad vet vi om syror och baser.

13. Genomgång syror och baser.

 

Tillfällen att träna begrepp på iPad. Stödstruktur med det du ska kunna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: