Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev från Första världskriget

Skapad 2019-10-15 16:00 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Eleven ska, genom att skriva ett brev, gestalta ett barn som lever under första världskriget. Eleven ska redigerar in en bild på sig själv i ett foto från den valda tiden. I historia behöver eleven använda sina kunskaper om tiden före, under och efter första världskriget och leva sig in i den tiden. I det personliga brevet behöver eleven till sin brevvän förklara vad som händer i samhället just då och hur hen själv upplever situationen. Eleven ska välja att vara ett barn i sin egen ålder från det land som hen valt (Frankrike, Tyskland, England eller Ryssland) att komma ifrån. Vinkla skrivandet från det landet. Tänk på vem som är fienden, hur de såg på kriget mm
Grundskola 9 Historia Svenska
Eleven ska, genom att skriva brev, gestalta ett barn som lever under första världskriget.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska skriva tre brev som innehåller formen för brevskrivandet och hur ett barn (du) upplever vad som händer innan kriget och hur det påverkar dig samt hur livet är under och efter första världskriget.

Uppgiften

 • Skriv tre brev och infoga en bild där du själv är "photoshopad" in i bilden.

 • Gestalta en pojke eller flicka från Frankrike, Tyskland eller Ryssland.Välj en plats där du bor som du använder i ditt brev.

 • Skriv ur pojkens eller flickans perspektiv:

Vem var fienden? Hur påverkade kriget dig?

 

 • Du ska skriva tre brev daterade från före, under och efter kriget.

Hur ändras tonläget?

 

 • Tänk på datumåtergivningen, både datum och årtal, i brevet!

En händelse du beskriver bör stämma med datumet i brevet. Därför behöver du ha koll på historien.

 

 

Så här ska vi arbeta

Genomgång på första världskriget

Genomgång av brevskrivande

Filmer om första världskriget för inspiration till brevskrivandet

Brevskrivande

 

Det här ska bedömas

Brevet form och innehåll utifrån svenska resp. historia

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi Sv
Svenska skriva brev

Svenska skriva

Ny nivå
visar ännu inte...
E
C
A
Språk
Ordvalet fungerar, meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt men du börjar många meningar med konjunktionsord.
Ordvalet är passande och varierat. Meningsbyggnaden är varierad men ibland börjar du meningar med konjunktionsord.
Ordvalet är träffande och varierat. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
tempus
Försöker hålla sig till ett tempus men lyckas inte fullt ut.
Gör en del tempusfel men överlag fungerar texten bra.
Håller sig till ett tempus.
Struktur
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig och ett försök görs att få fram brevformen. Till viss del rätt styckeindelning.
Uppbyggnaden är tydlig och flera delar som ett brev innehåller finns med. Relativt bra styckeindelning.
Uppbyggnaden är välvald med alla delar som ett brev innehåller. Korrekt styckeindelning.
Skrivregler
Relativt gott bruk av skiljetecken. Vissa stavfel som inte förstör förståelsen.
Relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker. Få stavfel.
Gott bruk av skiljetecken, styckemarkeringar och rubriker. Ytterst få stavfel.

Hi Sv
Historia- Brev från första världskriget

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Du uppfyller inte målen för kunskapskravet.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: