Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6-9 Høsten 2019

Skapad 2019-10-15 16:36 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Dette skal vi jobbe med høsten 2019!

Innehåll

Uke 36 

Vi snakker om kommunevalget i Norge, snakker om forskjellene mellom politiske valg i Sverige og i Norge. Leser teksten Stemmeretten, høyt sammen i gruppen. Vi leser og diskuterer en innsender til SiD om stemmerettsalderen bør senkes.  

Uke 37 

Tema for uken er påstander og hvordan man blir påvirket av påstander. Fins det forskjeller mellom svenske og norske påstander? Noen typiske norske påstander. 

Uke 38

Musikkanalyse av Sondre Justad "Ikke som de andre" og Karpe Diem "Påfugl". Hva handler tekstene om, hva slags virkemiddel, vanskelige ord, hva betyr tekstene? 

Innleder tema om bok og bokanmeldelse. Bokanmeldelsen skrives og presenteres under uke 42 og 43, fungerer dermed som høstens muntlige vurdering. 

Uke 39 

For å bli bedre kjent leker vi "Alias" og øver dermed på spørreord og muntlig tale. 

Uke 40 

Grammatikk, og lyden sj og kj. Samarbeidsoppgaver og leting i ordbøker. 

Uke 41 

Utdeling av skjema for bokanmeldelse. Det som skal med er fakta om boken, litt om forfatteren, sammendrag av handlingen, positivt om boka, negativt om boka og en anbefaling av boken. 

Vi fortsetter å bli bedre kjent og øve på det muntlige gjennom å leke dronningsskål. Elevene skriver tre lapper hver med ting, personer, figurer eller lignende og skal forklare dette uten å si hva som står på lappen. Deretter mime ordet og til slutt si ett ord. 

Uke 42 

Ferdigstilling av bokanmeldelse og presentasjon av bokanmeldelsen. 

Uke 43 

Videre presentasjon av bokanmeldeles. Høytlesing av grøsserhistorie. 

Uke 44

Høstferie 

Uke 45, 46, 47 og 48.  

Tema eventyr. Vi snakker om eventyrets regler og form, leser eventyr sammen og elevene begynner med høstens skriftlige oppgave som er å skrive et eget eventyr. 

Uke 49 

Grammatikk og oversettelse av oppskrifter. 

Uke 50 

Juletema, vi leser julefortelling og snakker om jul, lager julekort.

Uke 51 

Juleavsluttning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: