👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-ht

Skapad 2019-10-15 19:13 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Matematik är ett brett ämne med logiken i fokus! Vi ska arbeta med grunderna, med hjälp av: - Matematikboken "Favorit matematik 1A" - Färdighetsträna med matte-spel, stenciler, parövningar m.m. - Digitalt

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

         Du ska få lära dig:

 • Skriva talen 0-10
 • Lika med tecken =  och dess betydelse
 • Fler eller färre
 • Större än, mindre än <  >
 • Addition och subtraktion, talområde 0-12
 • Enkel problemlösning
 • Huvudräkning
 • Programmering

 

Hur ska vi gå till väga för att lära oss?

        Du ska lära dig genom att:

 • lyssna och delta på lektionerna
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • du kommer också att få titta på UR:s serie "Mattelandet"
 • samarbeta och prata matte

 

Vad kommer att bedömas?

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda dig och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera
 • välja räknesätt vid enkel problemlösning
 • viktiga ord och begrepp som addera, subtrahera, lika med, antal, summa, differens, skillnad, fler, färre, större än/mindre än

 

Hur synliggör jag mina kunskaper?

Du får visa vad du kan:

I ditt dagliga arbete genom aktivt deltagande på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig?" samt  Summativt prov efter varje kapitel.

Du får också göra Skolverkets muntliga diagnos(bedömningsstöd) i matematik för åk 1 ht.

Andra diagnosmaterial t. ex Diamant AG 1- test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Matematik åk 1

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

På väg att uppnå kunskap
Uppnått kunskap
Väl uppnådda kunskaper
Anger talens grannar upp till 20
Ramsräknar till 100
Använder ordningstalen upp till tionde
Delar upp tvåsiffriga tal i tiotal och ental med hjälp av visuellt material
Ramsräknar tiotalen upp till 100
Räknar ut additioner i talområdet 0-20, utan tiotalsövergång
Räknar ut subtraktioner i talområdet 0-20, utan tiotalsövergång
Anger, utan att räkna, en siffras 10-kamrat
Mynt och sedlars värde upp till 100
Förstår vad som skiljer jämna och udda tal
Delar upp tal upp till 10

GEOMETRI

På väg att uppnå kunskap
Uppnått kunskap
Väl uppnådda kunskaper
Avläser klockan analogt, hel och halv timme
Enheterna m och cm, t.ex. veta sin längd
Använder grundläggande begrepp för jämförelse med hjälp av visuellt material t.ex. fler, färre, stor,liten, hög,låg, tung, lätt, lång, kort
Beskriver ett föremåls placering med hjälp av lägesord, t.ex. ovanför, under, först, sist
Namnger, beskriver och jämför kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
Kan avgöra om en figur är symmetrisk

STATISTIK

På väg att uppnå kunskap
Uppnått kunskap
Väl uppnådda kunskaper
Förstår och kan tolka ett stapeldiagram

ALGEBRA, SAMBAND OCH FÖRÄNDRINGAR

På väg att uppnå kunskap
Uppnått kunskap
Väl uppnådda kunskaper
Förstår likhetstecknets som, ”är lika mycket som”
Fortsätter ett enkelt geometriskt mönster

PROBLEMLÖSNING

På väg att uppnå kunskap
Uppnått kunskap
Väl uppnådda kunskaper
Löser enkla problem