Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering Smedby-Ubåten: Läslyftet: ”Jamen Benny”

Skapad 2019-10-15 21:37 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Mall för att planera undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: LÄSLYFTET

Datum: 2019-10-24

Deltagande pedagoger: Jenny

 

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

 

 • Förberedelse uppläsare

 

Läsa igenom boken för mig själv, både tyst och högt. Gå igenom karaktärer, olika röster, tempo, pauser, hur anpassa röststyrka.

 

Titta på inspelad uppläsning/ med rörliga bilder, av boken 

 

Vad handlar texten om? Vilka frågor kan jag ställa för att se om barnen förstår och följer med i handlingen? Har de egna upplevelser?

 

Benny har fått en lillebror och berättelsen handlar om hur han upplever detta. Trots att Benny har önskat sig ett syskon blir han avundsjuk på lillebror och lillebrors napp. Han är inte särskilt snäll mot lillebror till en början. Texten väcker frågor om känslor och upplevelser kring att få ett syskon.


Vilka barn har småsyskon? Igenkänning? Vilka är själv småsyskon? Kan man bestämma om att få ett syskon? (Han ville det, då fick han det) Är det skillnad att vara liten/ stor? Ställer vuxna olika krav på små- och storasyskon? Hur kan det i isåfall komma sig? Varför gör Benny som han gör? Hur slutar berättelsen, tänker Benny annorlunda? Vad kan ha hänt som ändrar det om så är fallet? Kommer Benny vara annorlunda i fortsättningen?

 

Vilka reaktioner kan texten tänkas ge barnen? Vilka känslor förmedlas? Var kan utrymme tänkas ges för egna kommentarer från barnen, som egna upplevelser. 

 

Vilka olika känslor har Benny genom berättelsen? Igenkänning? Avundsjuka...att känna sig liten....rädsla för ”stora killar”...

Händelsen med de dumma killarna dramatisk

Utrymme för egna upplevelser och igenkänning ges 

 

Finns det språkligt svåra ord och begrepp? Markera dessa.


Balla grisar
Fotbollsdojor 

Slå på trynet

Knorrar

 

 

 • Förberedelse barngrupp, samtolkande och med barnen framförhandlade mål under processen:

 

Vi placerar oss och jag ser till att alla är nöjda med sin plats. Berätta att jag ska läsa en bok som jag vill att de ska lyssna uppmärksamt på. Jag vill att det blir en trevlig stund och att de ska få träna sig på och bli bättre på sitt språk. Hur kan ni hjälpa mig och varandra så att det blir en trevlig stund för alla?

 

Vi kommer att tala om vad som händer i boken och jag är nyfiken på var och ens tankar. Alla ska få säga vad de tänker. 

 

Som första steg gör vi en bildpromenad. Tittar och samtalar kring bilderna.

 

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

 

 

Varför? Läsningen ska ge barnen en ökad möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga, förmåga att lyssna, förstå och förklara en text, bild och ett innehåll. Den ska utveckla barnens fantasi och föreställningsvärld och det abstrakta tänkandet. 

 

Vad: 

Läsa en noga utvald bok, anpassad efter lämplig läsgrupp med uttalad pedagogisk planering som grund, enligt Skolverkets riktlinjer för ”Läslyftet”

 

Hur:

Vi delar upp barnen i mindre läsgrupper och sitter avskilt från störande moment. Inled med att skapa en lugn atmosfär.. Tanken är att låta bildpromenaden och läsningen med diskussioner ta tid. Läs eventuellt boken en andra gång vid samma tillfälle. 

 

Vem: 

Jag har för detta tillfälle valt fyra barn som har erfarenhet av syskonskap

Valter, Lilly, Sigrid, Liam, Ninya

 

När:

Onsdag den 6/11-19

 

Var: 

 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället? 

Bilder och text

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: