Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2019-10-16 07:35 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundsärskola F
Eleverna får arbeta i klassrummet med mentor viss tid i veckan. Slöjdlärare finns en lektion i veckan hos grundskolan. Eleverna får prova olika material, verktyg och tekniker för att skapa en produkt av enklare slag. Både textiler och träslag.

Innehåll

 

Slöjd

 

 

 

Pedagogisk planering grundsärskolan åk 1-6

 

 

 

Läsåret 20/21

 

Övergripande mål och läroplanens syfte:

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och tekniker.

 

Kopplingar till läroplan

 

·       Sl

 

Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

·       Sl

 

Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

·       Sl

 

Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och

 

·       Sl

 

Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 

 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

 

·       Sl  1-6

 

Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

·       Sl  1-6

 

Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

·       Sl  1-6

 

Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Konkretiserade mål för eleverna

 

Du ska:

 

·         kunna känna till några olika material

 

·         kunna använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt

 

·         ha provat olika tekniker

 

·         kunna följa en arbetsbeskrivning

 

·         kunna berätta om ditt arbete med ord och bild

 

Arbetssätt - undervisningens innehåll

 

Du kommer att få:

 

·         lära dig om olika material

 

·         lära dig att använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt

 

·         prova olika tekniker

 

·         lära dig att följa en arbetsbeskrivning

 

·         berätta om ditt arbete med ord och bild

 

Bedömning och ev. matriser

 

Vi kommer att bedöma:

 

·         dina kunskaper om olika material

 

·         din förmåga att använda olika redskap och verktyg

 

·         dina kunskaper om olika tekniker

 

·         din förmåga att berätta om ditt arbete

 

·         din förmåga att använda ord och begrepp inom ämnet slöjd

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: