Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A kapitel 1

Skapad 2019-10-16 08:44 i Malmaskolan Uppsala
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
I kapitel 1 arbetar vi med repetition av de fyra räknesätten och prioriteringsregeln. Detta gör vi med stöd av böckerna Bas Favorit 4A och Mera Favorit 4A.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                       

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                                     

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i helklass..
Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett efterföljande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit Matematik 4A kapitel 1 Enkel bedömningsmatris

Nivå 1
På väg mot målen
Nivå 2
Når målen
BEGREPP
Kan använda begreppen addera, subtrahera, multiplicera , dividera, summa, differens, produkt och kvot.
BEGREPP
Kan jämföra och storleksordna tal.
METOD
Kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln.
PROBLEM
Kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
METOD OCH RESONEMANG
Kan göra beräkningar med de fyra räknesätten och motivera en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: