👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsprojekt på Pippi

Skapad 2019-10-16 10:41 i Ängsdals förskolor, Bunkeflostrand, Klagshamn, Limhamn Ängsdals skolor AB
Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Med projekt fordon vill vi ge barnen en gemensam upplevelse som bottnar i deras erfarenhet och intresse. Vi vill väcka nyfiken och söka svar på frågor genom att använda alla våra sinnen, utforska material och litteratur för att skapa olika fordon efter egna idéer. Öva och pröva i lek och undervisning.
Förskola
Vi vill ta reda på mer om olika typer av fordon, då alla har någon erfarenhet av detta ämne. Det är ramen för ett arbete med språk, skapande, matematik, konstruktion och lek där alla kan delta och dela med sig av sina erfarenheter och söka nya kunskaper efter intresse.

Innehåll

Varför?

Inom detta område finns det utrymme för allas erfarenheter och rika möjligheter till nya upptäckter. Barnen visar intresse för fordon, räddningstjänst och tekniken som finns i begreppet fordon. 

Hur?

Vi börjar med att fundera kring begreppet, Fordon, vad är det? Var finns de?

Vi gör en mindmap där vi samlar barnens erfarenheter, kunskaper och frågor som vi utgår ifrån i undervisningen

Utforskar vår närmiljö, var finns det fordon?

Samtal kring egna erfarenheter för att ta reda på barnens förförståelse av projektet. Ta reda på vad som intresserar barnen särskilt mycket för att utveckla det vidare.

Vi avser att dela barnen i grupper, för att ge tid och uppmärksamhet till varje barn och stödja deras lärandeprocess. 

Vi använder oss av robotar som barnen programmerar. Ett fordon tar sig fram i olika miljöer vatten, luft och på vägar. 

När?

Vi planerar för att projektet ska pågå under hela veckan vid olika tidpunkter, tex.samling, skapande arbete, promenad, lek inne och ute, bokläsning, arbete med lärplattor.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar i lärlogg på Unikum och med barnens arbeten och fotodokumentation i hallen och på avdelningen. Dessa kopplas till denna planeringen så den blir synlig och tillgänglig för systematisk utvärdering

Vi använder lotus diagram för reflektion och utvärdering i arbetslaget. Vi har reflektioner med barnen.

Vi reflekterar under planeringstid en gång i veckan och tillsammans med barnen en gång i veckan.

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget ansvarar, om gruppen är delad ansvarar pedagogen för sin grupp.

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?

Alla barnen deltar, vi visar bilder från veckan och barnen svarar på frågor. För den som vill berätta mer finns det utrymme och även tillfälle att illustrera med en egen bild.

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Barnens kommentarer och bilder i hallen kopplas till mindmapens olika områden och med foton och barnens egen text på Unikum och dokumentationsväggen

 

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18