Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Product analysis - podcast

Skapad 2019-10-16 10:42 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Matriser

Naturvetenskaplig specialisering

1 Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
1.a Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Eleven använder begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor … samt för att beskriva och … företeelser inom valt kunskapsområde.
med viss säkerhet, exemplifierar
med viss säkerhet, exemplifierar
med säkerhet, generaliserar
1.b Utveckling av modeller och teorier
Utifrån … redogör eleven … för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
något exempel översiktligt
några exempel utförligt
några exempel, utförligt och nyanserat

2 Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
2a. Analysera och söka svar
Eleven analyserar och söker svar på frågor med …
tillfredsställande resultat
komplexa frågor, tillfredsställande resultat
komplexa frågor, gott resultat
2b. Samråda
När eleven samråder med handledare bedömer hen … den egna förmågan och situationens krav
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
2c. Föra processen framåt
I arbetet formulerar eleven med …. egna frågor som för processen framåt.
med viss säkerhet
med säkerhet fördjupar resonemangen.

3 Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa undersökande arbete samt förmåga att hantera material och utrustning.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
3a. Planera och genomföra
Eleven planerar och genomför … med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
3b. Tolka och utvärdera
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med … omdömen och motiverar sina slutsatser med … resonemang.
enkla omdömen enkla resonemang
enkla omdömen välgrundade resonemang
nyanserade omdömen välgrundade och nyanserade resonemang Vid behov föreslår eleven också förändringar.

4 Kunskaper om naturvetenskapens betydelse för individ och samhälle.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
4a. Diskutera individ och samhälle
Eleven diskuterar … frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle I diskussionerna för eleven fram … argument och redogör … för konsekvenser av … tänkbart ställningstagande.
översiktligt enkla argument redogör översiktligt något ställningstagande
utförligt välgrundade argument redogör utförligt något ställningstagande
välgrundade och nyanserade argument redogör utförligt och nyanserat flera ställningstaganden Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

5 Förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
5a. Naturvetenskaplig kommunikation
Eleven använder… naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar … sin kommunikation till syfte och sammanhang.
med viss säkerhet till viss del
med viss säkerhet anpassar till stor del
med säkerhet anpassar till stor del
5b. Källor och källkritik
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör … bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla bedömningar
välgrundade bedömningar
välgrundade och nyanserade bedömningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: