👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundstema Skeppet

Skapad 2019-10-16 10:48 i Vinbergsskolan Falkenberg
Värdegrundsarbete på fritidshem
Grundskola 1 – 2 Samhällskunskap
Vi arbetar med värdegrundsarbete och försöka skapa ett gott klimat på fritids. Hur man är en bra kompis och att värna om varandra och gruppen. Detta gör vi genom lek och rörelse i olika samarbetsövningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Syftet med arbetet är att skapa ett godare klimat mellan eleverna på fritidshemmet. Hur eleverna bemöter varandra i lek och under andra aktiviteter. Hur eleverna kommunicerar med varandra och löser konflikter. Eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera schyst med varandra och utveckla förståelse för varandras olikheter.

 

Nyckelfråga

Hur är jag en bra kompis?

Mål 

 • Ha förståelse och respektera  våra olikheter 
 • Förståelse för att handling och ordval påverkar andra människor
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Det finns ett behov av att skapa ett godare klimat och ett intresse av en lugnare miljö där eleverna även umgås i nya kompisrelationer

Utvärderingen 

Hur?

Utvärderingen kommer ske i form av observationer

Samtal med elverna och gruppdiskussioner 

Vad?

Sociala samspelet

Kommunikationsförmågan

Samarbetsförmågan

Undervisning och arbetsformer

Hur?

Gemensamma aktiviteter i hela gruppen och i mindre grupper

Vad?

Samarbetsövningar i skogen

Skapande verksamhet 

Teater

Kompis samtal

 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi tänker på att använde de rum vi har tillgång till och göra materialet tillgängligt för barnen så de kan ta eget ansvar och hjälpa varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11