👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - VAA R.M

Skapad 2019-10-16 10:53 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Vardagsaktiviteter
Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Elever ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. Undervisningen lyfts fram för praktiska situationer i hemmet kring vardagsrutiner och vardagsmiljö. Skapa sociala sammanhang är av stor vikt enligt läroplanen för att skapa en delaktighet. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen.

Innehåll

 Konkretisering

Undervisningen ska lära dig att:  

Dagens schema - Få en struktur, välja och genomföra aktiviteter. Se en tydlig början och ett avslut och vad dagen innehåller

Måltid - Samtal kring matlagning, bakning och olika metoder och maträtters utformning. Samtala kring måltiders rutiner och hur måltider skapar gemenskap och välbefinnande. 

ADL - Allmän daglig livsföring Tvätta, diska av-påklädning - Tvätt rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. I samband med rutiner i badsituationen blir det ett en naturlig del att sätta ord på av och påklädning.

Barnkonventionen FN - Eleven möter innehållet kring värdegrund, demokrati och om alla människors lika värde.

Toalett - I samband med rutiner i toalettsituationen använder man ord och begrepp kring av och påklädning. 

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

Dagens schema - Varje morgon när eleven kommer in till klass G visas eleven till sitt schema för att få en struktur på dagens innehåll. Schemat består av bilder eller konkreta föremål för att skapa en tydlighet. Genom schemat får eleven en inblick i att varje måndag finns det rutiner för den dagen, varje tisdag osv. De återkommande aktiviteterna ska föra eleven framåt genom en tydlig början av vad vi gör, repetition, igenkännande, finjusteringar för att nå målet och ett tydligt avslut. Ge eleven förutsättningar att se hur skoldagen kommer att bli genom att använda ord, begrepp och symboler/bilder. Efter varje aktivitet vänder man bilden som en symbol att den är gjord och pratar om det och samtidigt påtalar den nya aktiviteten/bilden.

Måltid - Samtal kring måltid, matlagning, bakning och olika metoder och maträtters utformning. Samtala kring måltiders rutiner och hur måltider skapar gemenskap och välbefinnande.  (Se under kommunikation)

ADL Allmän daglig livsföring -  Tvätta, diska, Av- påklädning Tvätt rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Prata miljövänliga metoder. Eleven är delaktig i att sätter på tvättmaskinen.  Använder sig och pratar om redskap, verktyg och teknisk utrustning som användes i hemmet.  I samband med att man tar av- och på sig pratar man om vad man gör -Ta på jackan, tar av och på badkläder.

Barnkonventionen FN - I olika sammanhang pratar vi om barns rättigheter, barns lika värde. Eleverna får uppleva FN dagen, de får genom musikträffar sjunga om Barnkonventionen. Vi läser bok i klassrummet.  Samtala om livsfrågor som är av betydelse för eleven, t.ex. gott och ont, rätt och orätt. Prata om värdegrund, demokrati och alla människors lika värde. 

Toalett - Eleven går till samma toalett under dagen eller till den toalett som är närmast. Prata om vad man gör på toaletten. Tränar hygien, tvätta sig, torka sig. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap och könsroller.
  VAA  1-3
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-3