👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3

Skapad 2019-10-16 11:03 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människans uppkomst

Innehåll

Vi kommer att arbeta med människans uppkomst med utgångspunkt i big bang fram till nutid.

Vi kommer att beröra de olika tidåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder.

Vi kommer att arbeta med att:

Titta på film 

Läsa i böcker

Skriva texter - både för hand och på chromebooks

Rita bilder

Skapa tidslinjer

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Beskriva människans uppkomst och utveckling

Kunna berätta om hur människorna levde under de olika tidsperioderna 

Kunna se likheter och skillnader mellan de olika perioderna, samt kunna jämföra med nutid

Kunna samarbeta i par och grupp

Skriva en enkel faktatext om någon av de olika tidsperioderna utifrån stödord 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3