Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Global English - Poster, presentation, essay

Skapad 2019-10-16 11:26 i Ale Gymnasium Ale
Grundskola F Engelska
Global English - introduktion The English syllabus states that students should develop knowledge of living conditions, social issues and cultural features in different contexts and parts of the world where English is used. It also says students should develop their ability to reflect on these different conditions and issues, and relate that to their own experiences, living conditions and interests. We will go about those aims in three steps, where you will produce one or all of the following: 1) a poster or a PowerPoint presentation 2) an oral presentation 3) an essay or a dialogue about your thoughts on what you’ve learnt You might get assigned just one of these assignments by your teacher.

Innehåll

See each assignment below for instructions

 

Below you will find some advices, in Swedish, on how to improve your assignments


De olika betygsnivåernas skillnad i kvalité:


 


… vad gäller hur du formulerar dig:


Kan du variera ditt språk och använda synonymer eller mer precisa ord? När du skriver, använd inte förkortningar som don’t, eller I’m, utan skriv ut orden. Undvik slang. Kan du använda sambandsord för att lotsa läsaren igenom din text? Se över styckesindelningen. Har du en röd tråd genom din text så att dina tankar följer en tydlig ordning? Hur kan du avsluta din text?


 


… vad gäller att hitta och använda källor:


Hur relevant är informationen du valt ut? Har du tittat på olika källor? Är de pålitliga?


 


…vad gäller att förbättra ditt material


Har du ändrat din poster/Powerpointpresentation efter att ha sett hur de andra löst uppgiften? Har du ändrat något efter att ha lyssnat på den återkoppling du fått av klasskamraterna? Kan du göra materialet tydligare?


 


…vad gäller att diskutera företeelser och göra jämförelser


Kan du ge exempel ur dina källor på det du diskuterar? Kan du generalisera om kulturen utifrån det du lärt dig, och om din egen kultur? Kan du ge en nyansering på det som sägs – är det verkligen så eller kan man tänka sig att det kan variera mer än det ser ut? Har du jämfört något i landets kultur med Sverige? Finns det skillnader vad gäller exempelvis temperatur, storlek på bostäderna, jämlikhet, rasism, eller matvanor jämfört med livet i Sverige? Hur tror du de skillnaderna påverkar människor?


Uppgifter

 • A poster

 • An oral presentation

 • Reflective writing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: