👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft, ljud och ljus HT 2019

Skapad 2019-10-16 11:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysik, ljud och ljus
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer under detta avsnitt att arbeta med rörelse, kraft, ljud och ljus, där ni kommer lära er mer om vad dessa fenomen egentligen är och vilka olika former det finns. Ni kommer också lära er mer om hur krafter och rörelser samt ljud och ljus påverkar oss människor.

Innehåll

 

Mål:

Efter momentet ska eleven utvecklat sin förmåga att:

 

Planera, utvärdera och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar

 

Förklara, ge exempel på och tillämpa följande begrepp(understrukna) samt utföra olika typer av beräkningar och annat som nämns nedan:

 1. Rörelse, likformig- och olikformig rörelse, hastighet, acceleration/retardation  (Se spektrum fysik s 166-171 samt film och övning)

 2. Kraft, motkraft, friktion betyder och ge exempel på olika krafter (Se s 172-177 samt övning)

 3. Tyngd och vikt(massa) samt vilka enheter som används för att mäta tyngdkraft respektive massa (Se s 174)

 4. Utföra enklare beräkningar med olika krafter, samt känna till instrument t.ex. dynamometer som används för att mäta krafter. (Se s 172-174 samt övning)

 5. Ha kunskap om ett föremåls stabilitet och vad det beror på tyngdpunkt, stödyta och lodlinje s 178-181 samt övning

 6. Förklara vad det menas med fritt fall inom fysiken med hjälp av begrepp såsom luftmotstånd, vakuum s 182-183

 7. Förklara varför en satellit inte trillar ner på jorden, kaströrelse s184-185

 8. Kunna förklara vad ordet tryck betyder och vilka enheter man brukar använda för tryck. s196-202 räkna ut ditt tryck på marken.

 9. Kunna utföra beräkningar av tryck. s 199-200

 10. Kunna förklara begreppen lufttryck och vattentryck. s 203-212

 11. Kunna förklara tröghetslagen och centralrörelsen s 186-189

 12. Ha kunskap om att tryck i gaser och vätskor verkar i alla riktningar, kommunicerande kärl. s 203-206

 13. Kunna förklara begreppet lyftkraft och Arkimedes princip och hur detta kan tillämpas s 205

 14. Ljud(se mer kap 3 spektrum fysik, s 74-97

vibrationer/ljudvågor/svängningar

frekvens/hertz

ljudstyrka/decibel

toner/buller/bullerbekämpning

resonans

infraljud/ultraljud

dopplereffekt/eko

mikrofoner/högtalare/inspelningar

örat/hörseln

 1. Ljus(se mer kap 5 spektrum fysik, s 130-165

elektromagnetisk vågrörelse/strålning/fotoner/energi

synligt ljus

infrarött, ultraviolett och andra typer av strålning.

ljusets hastighet/vakuum/andra medium

reflektion, brytning och reflektionslagen

totalrefelktion

linser, konvex och konkav

ögat/synen.

synfel

optiska instrument

 

Se mer på planering samt övningar som finns på google classroom i planeringen finns detaljerad tidsplan, länkar och annat nyttigt.

 

Matriser

Fy
Ljud och ljus HT 2019

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Kunskaper, begrepp och resonemang om ljud och ljus.
Eleven har grundläggande kunskaper. Viss användning av fysikens begrepp. Enkla till viss del underbyggda resonemang med enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven har goda kunskaper. Relativt god användning av fysikens begrepp Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Eleven har mycket goda kunskaper. God användning av fysikens begrepp Välutvecklade och väl underbyggda resonemang med komplexa fysikaliska samband.