👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal om musik och musicerande

Skapad 2019-10-16 12:47 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Hur beskriver och uttrycker man musik? Hur kan man resonera om musicerande?
Grundsärskola F – 9
Samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Vi kommer att sjunga och lyssna på musik och efteråt samtala om vad vi gjort. Planeringen syftar till att lättare kunna hitta rätt ord för att delta i samtalet och att känna sig bekväm med hur man uttrycker sig.

 

Matriser

Bedömningsmatris, Musik, Lsär 11, åk 7-9

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Sjunga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sjunga unisont, i kanon och i stämmor i olika sammanhang och genrer.
Anpassa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att anpassa sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar delvis sitt musicerande till sammanhang och genre.
Eleven anpassar sitt musicerande väl till sammanhang och genre.

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Hörseln
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer.
Olika typer av musik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikuttryck och funktion i några olika tidsepoker, kulturer och medier.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.