👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring År 8

Skapad 2019-10-16 12:56 i Victoriaskolan Grundskolor
Arbetsområdet utgår från det centrala innehållet rörande samband och förändring. Vi kommer att arbeta med procentbegreppet. Här vävs bråk, ränta, att räkna med procent och skillnad mellan procent och procentenheter samt förändringsfaktor in i arbetet.
Grundskola 8 Matematik
Arbetsområdet utgår från det centrala innehållet i kursplanen rörande samband och förändring. Vi kommer att arbeta med procentbegreppet. Här vävs bråk, ränta, att räkna med procent och skillnad mellan procent och procentenheter förändringsfaktor in i arbetet. Syftet med arbetsområdet är att lära sig att hantera och kunna räkna med de begrepp som beskrivs. Samband och förändring är viktigt att kunna förstå och kunna räkna med. Det är något vi dagligen möter när vi tex. handlar.

Innehåll

Mål ur kursplan för matematik

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att fortsätta med gemensamma genomgångar.

Diagnos och prov

Samtala och diskutera problemlösningar

Vi kommer att ha fokus på att utveckla metod - och problemlösningsförmågorna I detta arbetsområde.

Visa vad du lärt dig

Genom att aktivt delta i samtal och diskussioner kan du visa vilka kunskaper och matematiskt språk du äger.

I den egna uppgiften bedömmer vi hur väl du anpassat problemet till svårighetsgrad

I provräkningen testas de moment vi övat och problemlösning

 

 

Bedömning

Se arbetsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Arbetsmatris samband och förändring år 8

matematiska begrepp
Se kommentar
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
matematiska metoder
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder som kan vara generella
strategier och metoder
Se kommentar
Ser om den valda metoden är lämplig för sammanhanget
Ser alternativa lösningar och avgör vilken lösning som är den bästa för sammanhanget
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och motiverar metodens lämplighet
matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:- Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
Se kommentar
Ställer och besvarar frågor kring resonemanget och framför argument
Ställer och besvarar frågor samt framför argument som för resonemanget framåt
Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
Analysera resultatets rimlighet
Se kommentar
Bedömer resultatets rimlighet utan motivering
Bedömer resultatets rimlighet och kan delvis motivera varför
Bedömer resultatets rimlighet och motiverar varför