👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att tala och hålla presentation

Skapad 2019-10-16 13:30 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Vi ska lära oss att tala inför publik
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Alla kommer vi någon gång i livet tala inför andra. Ni har säkert redan gjort det flera gånger i låg-, mellan och även nu på högstadiet. Men trots detta är många elever nervösa inför redovisningar och att tala inför andra. Detta ska vi råda bot för i det kommande arbetsområdet. Det går nämligen att jobba bort en del av nervositeten och i slutändan bli duktig på att tala inför andra.

Innehåll

Mål

Att utveckla säkerhet i att tala inför andra och att presentera en text. Att delta i och leda ett samtal. Att sammanfatta en diskussion. Förbättra ordkunskap samt stärka läsförståelsen. 

Arbetets innehåll

Teori, läsning av texter, talövningar i grupp

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer arbeta med boken Studio Svenska 4 samt tillhörande arbetsbok. 

Öva på att presentera en text, delta i samt leda ett samtal.

Öva på gamla Nationella prov.

Öva på att variera språket och att använda referatmarkörer, retoriska frågor samt hur man ställer följdfrågor m.m.

Vi kommer även att jobba med ordkunskap och läsförståelse. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker under tiden du gör talövningar genom formativ bedömning.

Muntligt nationellt prov v. 45

De olika kunskapskriterierna kan du se i matrisen nedan; 

 

Planering

Under v. 42-45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris NP delprov A, åk 9 - svenska

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Eleven läser sammanfattningen framför åsikter om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda argument presenterar diskussionsfrågan
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt
visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt avslutar diskussionen inom tiden gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval

Delta i diskussion

E
C
A
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval