Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2019-10-16 20:39 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vecka 36,37,38,39 och 40 kommer vi att ha orientering. Under orienteringsperioden kommer fokus att ligga på att du lär dig orientera i närmiljön och okänd terräng.

Innehåll

 • Planering

   

  1. Syfte och långsiktigt mål

  • Du kommer under denna period lära dig orientera i närmiljön. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan är uppbyggd, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m.  

   

  2. Centralt innehåll

  • Idh 4-6
   Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Idh 4-6
   Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Idh 4-6
   Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

   

  3. Kunskapskrav

  •  Idh  E 6Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  •  Idh  C 6Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  •  Idh  A 6Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

   

  4. Moment/period

  Vecka 37, 38, 39 och 40.

   

  5. Undervisning samt arbetssätt

  • Teoretiska genomgångar, kartkunskap, passa kartan, kompass, allemansrätten
  • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.

   

  6. Digitala verktyg

  Titta på de här filmerna:

  https://www.youtube.com/watch?v=w45Bb5Hj03g&list=PLhu9Tznr4geDLMEkQlkvXOji3LG2kBYYA&index=8&t=0s

  https://www.youtube.com/watch?v=JZg3Qn65wEE&list=PLhu9Tznr4geDLMEkQlkvXOji3LG2kBYYA&index=8

  https://www.youtube.com/watch?v=WvZ0g6Z75lM&list=PLhu9Tznr4geDLMEkQlkvXOji3LG2kBYYA&index=9

   

  7. Bedömningssituationer samt elevens medverkande

   Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid samt via unikum efter avslutat moment.

  Du kommer att bedömas utefter din förmåga att

  - Förstå var på kartan du är och vart du ska

  - Passa kartan

  - Välj och planera din väg

  - Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

  - Hitta/ta kontrollen

  - Orienteringsbanor av varierande svårighet

   

  8. Utvärdering och återkoppling

  En summativ bedömning utifrån kunskapskraven sker i slutet av orienteringsmomentet. 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: