Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans för hållbarhet: "Nu åker vi"

Skapad 2019-10-17 07:48 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Vi ska sträva efter att få ett hållbart samhälle.

Innehåll

 

Mål

-Barns deltagande och inflytande genom att barnen får möjlighet att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
-Att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att få förståelse för vikten av att alla är olika men lika unika.

-Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt hur människor, naturens olika kretslopp samt hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Hur gör vi det? 

Vi kommer att organisera undervisningen i mindre grupper. 

Vi erbjuder aktiviteter inom projektet både inomhus och utomhus.

Vi reflekterar tillsammans med barnen och på vår reflektion. Vi ger tillbaka foton och film på olika sätt för att leda vidare projektet. Vi använder oss även av en reflektionsvägg.

Projektet ska genomsyra lärmiljön och vara levande under hela dagen.

 Vi kommer bl.a. att arbeta med "10 små kompisböcker" där vi kommer arbeta med värdegrunden.

Vi använder oss av återbruksmaterial och tar hjälp av barn, vårdnadshavare och företag för för att utveckla vårt projekt och lärmiljö.

 

Pedagogisk dokumentation

 Vi dokumenterar i Unikum genom lärloggsinlägg på gruppens process. 

Vi använder oss av reflektionsvägg för att dokumentera processen. 

Vi reflekterar tillsammans med barnen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: