👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomiska teorier

Skapad 2019-10-17 10:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
Första delen i Samhällskunskap arbetar vi med nationalekonomi och nationalekonomiska teorier. En del av kursen går ut på att ni ska få en förståelse för det moderna samhällets framväxt (alltså ett historiskt perspektiv). Samhällskunskap 2 handlar också om att analysera komplexa samhällsfrågor utifrån olika perspektiv samt att tillämpa centrala teorier. Tryck på "Innehåll" för mer information.

Innehåll

 

 

INNEHÅLL

Det som vi kommer att arbeta med

Dels utgörs innehållet av ett historiskt perspektiv med de nationalekonomiska teoriernas och idéernas framväxt samt hur de har påverkat och påverkats av förhållanden i samhället. Vi kommer att fokusera på de olika idéskolorna merkantilismen, liberalismen, marxismen, keynesianismen och monetarismen, samt tillhörande teorier. Vi kommer också att arbeta med nutida frågor i relation till de nationalekonomiska teorierna.

 

SYFTE & MÅL

Vilka kunskaper och färdigheter som vi ska utveckla

Ett av målen i kursen är att ni ska få en förståelse för det moderna samhällets framväxt utifrån olika perspektiv - här fokuserar vi då på ekonomiska teorier och idéerna först och främst. 

 

FÖRVÄNTNINGAR

Det som kommer att förväntas av dig

Aktivt deltagande i diskussioner, övningar och uppgifter som vi gör under lektionerna.

 

UPPGIFTER

Så här kommer du att få visa dina kunskaper

Prov

Ett prov som huvudsakligen fokuserar på teoriernas framväxt och den ekonomiska utvecklingen.

Essä

En skrivuppgift där ni relativt fritt ska diskutera en aktuell samhällsfråga. Enda kravet är att samhällsfrågan har en koppling till ekonomiska förhållanden. En essä är en vetenskaplig text som innehåller en balans mellan personliga reflektioner och åsikter samt en vetenskaplig diskussion om själva ämnet. 

 

 

 

BEDÖMNING

Så här kommer bedömningen att gå till

Feedback och framåtriktade kommentarer ges fortlöpande i de dokument som du delar med din lärare, samt genom muntlig kommunikation i klassrummet. 

Summativ bedömning sker via Unikum, där du i ett första skede kommer att få värdera dina egna insatser i en självbedömningsmatris efter genomförda uppgifter. Din lärare gör sedan en bedömning av det arbete som du har gjort hittills. Observera att betyg endast sätts i slutet av kursen. Möjlighet till utveckling och förbättringar finns så länge kursen pågår.

 

VERKTYG

Vilka verktyg som vi använder i undervisningen

Vi använder Microsoft Teams som digitalt verktyg i undervisningen.

Jag förutsätter att du alltid har med dig din dator till lektionerna.

STUDIEMATERIAL

Dessa studie- och läromedel kommer att arbeta med

Planeringen är huvudsakligen kopplad till kapitlen "Ekonomisk politik", "Internationell ekonomi" och "Nationalekonomiska teorier" i Reflex 123 (Almgren, H; Höjelid, S; Nilsson, E, 2012).

 

Kompletterande material:

Ekonomihandboken.

 

Bildresultat för reflex 123

TIDSPERIOD

Så här länge kommer vi att arbeta med detta

Vi kommer att arbeta med detta från vecka 36 fram till vecka 43.

 

Planering för hela läsåret hittas här. Årsplaneringen är endast en preliminär och kommer att ändras efter behov samt vid schemaändringar.

 

VAD HÄNDER SEN?

Detta kommer vi att arbeta med i nästa moment

 

 


  

 

  NA18

Uppgifter

 • Ny uppgift

 • Samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -

Matriser

Sam
Nationalekonomi

Ej avklarat/uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och framväxten av någon nationalekonomisk teori.
Du kan utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och framväxten av några nationalekonomiska teorier.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och framväxten av flera nationalekonomiska teorier.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för merkantilismens centrala idéer och översiktligt redogöra för någon merkantilistisk teori.
Du kan utförligt redogöra för merkantilismens centrala idéer och utförligt redogöra för någon merkantilistisk teori.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för merkantilismens centrala idéer och utförligt och nyanserat redogöra för någon merkantilistisk teori.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för den ekonomiska liberalismens centrala idéer och översiktligt redogöra för någon liberal teori.
Du kan utförligt redogöra för den ekonomiska liberalismens centrala idéer och utförligt redogöra för någon liberal teori.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för den ekonomiska liberalismens centrala idéer och utförligt och nyanserat redogöra för någon liberal teori.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för marxismens centrala idéer (den vetenskapliga socialismen) och översiktligt redogöra för någon marxistisk teori.
Du kan utförligt redogöra för marxismens centrala idéer (den vetenskapliga socialismen) och utförligt redogöra för någon marxistisk teori.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för marxismens centrala idéer (den vetenskapliga socialismen) och utförligt och nyanserat redogöra för någon marxistisk teori.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för keynesianismens centrala idéer och översiktligt redogöra för någon keynesiansk teori.
Du kan utförligt redogöra för keynesianismens centrala idéer och utförligt redogöra för någon keynesiansk teori.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för keynesianismens centrala idéer och utförligt och nyanserat redogöra för någon keynesiansk teori.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för monetarismens centrala idéer och översiktligt redogöra för någon monetaristiskt teori.
Du kan utförligt redogöra för monetarismens centrala idéer och utförligt redogöra för någon monetaristiskt teori.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för monetarismens centrala idéer och utförligt och nyanserat redogöra för någon monetaristiskt teori.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt redogöra för och diskutera några olika teorier om hur välstånd och ekonomisk tillväxt uppstår.
Du kan utförligt redogöra för och diskutera några olika teorier om hur välstånd och ekonomisk tillväxt uppstår.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och diskutera flera olika teorier om hur välstånd och ekonomisk tillväxt uppstår.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt diskutera någon motsättning eller målkonflikt mellan ett par nationalekonomiska teorier.
Du kan utförligt diskutera några motsättningar och målkonflikter mellan några nationalekonomiska teorier.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera flera motsättningar och målkonflikter mellan flera nationalekonomiska teorier.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt diskutera och värdera styrkor och svagheter hos någon teori.
Du kan utförligt diskutera och värdera styrkor och svagheter hos några teorier.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera och värdera styrkor och svagheter hos flera teorier.
Samhällsfrågor
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan översiktligt analysera någon nationalekonomisk samhällsfråga, exempelvis frågor som rör tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning.
Du kan utförligt och nyanserat analysera någon nationalekonomisk samhällsfråga, exempelvis frågor som rör tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning.
Du kan utförligt och nyanserat analysera någon nationalekonomisk samhällsfråga, exempelvis frågor som rör tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning.
Samhällsfrågor
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I analysen tillämpar du och använder någon nationalekonomisk teori med viss säkerhet.
I analysen tillämpar du och använder några nationalekonomiska teorier med viss säkerhet.
I analysen tillämpar du och använder några nationalekonomiska teorier med säkerhet.
Centrala teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Du kan redogöra för teoriernas relevans, genom att översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutida förhållanden samt hur nutida förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du kan redogöra för teoriernas relevans, genom att utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutida förhållanden samt hur nutida förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du kan redogöra för teoriernas relevans, genom att utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutida förhållanden samt hur nutida förhållanden kan förstås utifrån teorierna.